13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

1 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
C) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
D) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
2 Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
3 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- ılk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
4 Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A) Kan
B) Kalp
C) Eklemler
D) Kan damarları
5 Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) Zorlama
D) Burkulma
6 Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Mevcut araç-gereçlerle yapılması
B) Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
C) Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
D) Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
7 ılk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan '' C '' neyi ifade eder?
A) Solunumun değerlendirilmesini
B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
8 Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B) Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C) Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D) Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
9 Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A) Titreme
B) Zindelik
C) Yorgunluk
D) Aniden acıkma
10 I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
11 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
12 I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
13 ılk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış,yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.
ılk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) şokun engellenmesini
B) Kanamanın durdurulmasını
C) Zihinsel aktivitenin korunmasını
D) Sindirim işlevinin rahat olmasını
14 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
A) Dur
B) Yolver
C) Ayrılma şeridi
D) Tırmanma şeridi
15 Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin ''dur''işaretidir?
A)
B)
C)
D)
16 Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
17 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D) ıki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
18 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine
19 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Geçme yasağı sonunu
D) Park yasağını
20 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
21 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmadan, dikkatli geçmeli
B) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
22 Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
23 Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A) Durma
B) Bekleme
C) Duraklama
D) Park etme
24 Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A) Renk körlüğü
B) Alkol bağımlılığı
C) Psikotrop madde bağımlılığı
D) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
25 I- Reflektör
II- ılk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
26 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıklar
27 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A) Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B) Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D) Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
28 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt sarfiyatının artmasına
B) Çevre kirliliğinin azalmasına
C) Gürültü kirliliğinin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun artmasına
29 Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B) Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
30 Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) ışaret vermeden şerit değiştirmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D) şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
31 Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Araç uzunluğunun üç katı kadar
32 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 120
B) 110
C) 100
D) 80
33 şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Sağa sinyal vermesi
B) Yayaların geçişini beklemesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
34 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil, kamyona
B) Kamyon, otomobile
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
35
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B) Hızlanarak yoluna devam etmek
C) Sağa dönüş işareti vermek
D) Dar bir kavisle dönmek
36 şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Otomobilin tali yolda olması
B) ıtfaiye aracının ana yolda olması
C) ıtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D) ıtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
37 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 5 yıl
B) 2 yıl
C) 1 yıl
D) 6 ay
38 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4
39 Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
40 şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
A) Banket
B) Ana yol
C) Tali yol
D) Bölünmüş yol
41 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
42 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A)
B)
C)
D)
43 Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Aracın düz zeminde olmasına
B) Aracın yan tarafına eğik olmasına
C) Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D) Aracın arka tarafının kalkık olmasına
44 Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Yağ seviyesine
B) Antifriz seviyesine
C) Elektrolit seviyesine
D) Hidrolik yağ seviyesine
45 Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A) Motorun yağ yakmasına
B) Motorun sarsıntılı çalışmasına
C) Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
D) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
46 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A) şaft
B) Tekerlek
C) Motor
D) Vites kutusu
47
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavi
B) Beyaz
C) Yeşil
D) Kırmızı
48 I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
ıçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
49 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
A) Karterdeki yağ miktarını
B) Depodaki yakıt miktarını
C) Soğutma suyu sıcaklığını
D) Radyatördeki su seviyesini
50 Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Antifriz
B) Benzin
C) Asitli su
D) Motorin