13 nisan 2013 a2 Ehliyet Sınav Soruları

1 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybeden
B) Açık karın yarası olan
C) Solunum zorluğu olan
D) Ayak bileğinde çıkık olan
2 Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
3 Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Eklem bölgesi olmasına
B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
4 Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi
5 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) şok
B) Hâlsizlik
C) Koma
D) Zehirlenme
6 I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
7 Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde,akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A) Pazı kemiği
B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Uyluk kemiği
8 Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
9 Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
10 "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A) Omurga yaralanmalarında
B) Kapalı göğüs yaralanmalarında
C) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
D) Boylamasına karın yaralanmalarında
11 Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
A) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B) Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D) Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
12 Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
13 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A) Saç dökülmesi
B) Bedensel aktivitede artma
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
14 Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A) Hiç zaman kaybetmeden, hemen
B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C) Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
D) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
15 I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma
Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
16
şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B) Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C) Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
17 Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A)
B)
C)
D)
18
şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Yolu kontrol etmesi
D) O bölgeden dikkatli geçmesi
19
şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sola dönmenin yasaklandığını
C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini
20 Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A)
B)
C)
D)
21 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızlarını artırarak geçmesi
B) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
C) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
D) Geçmeden önce uygun mesafede mutlaka durması
22 Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçları
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçlar
C) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçları
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçlar
23
şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalı
C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
24
şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
25 ıki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanlara ne ad verilir?
A) Kavşak
B) Ada
C) Dönemeç
D) Bağlantı yolu
26 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt sarfiyatının artmasına
B) Çevre kirliliğinin azalmasına
C) Gürültü kirliliğinin oluşmasına
D) Trafik yoğunluğunun artmasına
27 Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
28 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Taşıma sınırı üstünde yolcu almak
B) Geçme esnasında hız sınırlarını aşmak
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
29
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
A) Oklu ışık sarı yandığında
B) Oklu ışık yeşil yandığında
C) Oklu ışık kırmızı yandığında
D) Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
30
şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A) Geç
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş ve dur
31 ıniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Düşük hızla seyretmesi
B) Vitesi boşa alarak seyretmesi
C) Hız azaltmak için frene basması
D) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
32 Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında
B) Tek yönlü yollarda park manevrası dışında
C) Tek yönlü yollarda duraklama manevrası dışında
D) ıki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için
33 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
C) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
34 Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadır?
A) Aracın modeline
B) Aracın markasına
C) Aracın muayene tarihine
D) Aracın cinsi, yol, hava, görüş, yük ve trafik durumuna
35
Aksine bir durum yoksa şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
36
Motosikletin gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
A) Yakıtın miktarını
B) Motosikletin hızını
C) Motorun sıcaklığını
D) Motorun devir sayısını
37 • Buji
•Piston
•Silindir kapağı
Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Motor
B) Debriyaj
C) Vites kutusu
D) Yakıt deposu
38 Araçta sigortalardan biri yanmış ise yerine ne takılmalıdır?
A) Çelik tel
B) Tel sarılmış sigorta
C) Aynı amperde sigorta
D) Sigara kâğıdı sarılmış sigorta
39 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A) Fakir karışım
B) Zengin karışım
C) Normal karışım
D) Az yakıtlı karışım
40 Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır. Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Direksiyonun hafiflemesine
B) Kullanım ömrünün artmasına
C) Tekerleğe gelen yükün hafiflemesine
D) Zamanından önce aşınmaya ve hasara
41 Aşağıdakilerden hangisi motosiklette gücün kaynağıdır?
A) Fren
B) Motor
C) Tekerlek
D) Vites kutusu
42 Motosikletin hangi sisteminde kaçak olması akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A) Yakıt sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Elektrik sistemi
D) Soğutma sistemi
43 Tek silindirli motora sahip bir motosikletin buji kablosu çıkmış ise aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor çalışmaz.
B) Motor sarsıntılı çalışır.
C) Motor sarsıntısız çalışır.
D) Motor yüksek rölantide çalışır.
44 Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucu meydana gelir?
A) Kavramanı kaçırması
B) Far ayarının bozulması
C) Motorun çekişten düşmesi
D) Lastiklerin hava basıncının düşmesi
45
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buji
B) Egzoz
C) Balata
D) Amortisör