24 Ağustos 2013 H sınıfı Ehliyet Sınav Soruları

1 Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A) Kalp
B) Beyin
C) Böbrek
D) Akciğer
2 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) şoka girmiş olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kol kemiği kırık olan
D) Kalça kemiği kırık olan
3 Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Ayağında kırık olan
D) Dirseğinde çıkık olan
4 ılk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A) Kanamanın durdurulmasını
B) Dolaşımın değerlendirilmesini
C) Solunumun değerlendirilmesini
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
5 " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa,verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
6 Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?
A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
7 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
D) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
8 Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Çıkık
B) Kırık
C) ıncinme
D) Burkulma
9 Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı,nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A) Kol kemiği
B) Kalça kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kaburga kemiği
10 Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
C) Kurallara uymaya özen göstermek
D) Hırslı ve kızgın olmamak
11 Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A) Havanın yağışlı olması
B) Aracın bakımsız olması
C) Yol yapımında hata olması
D) Alkollü olarak araç kullanması
12 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
13 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
14 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
15 Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A) Doku
B) Hücre
C) Sistem
D) Gövde
16 " Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır
A) tali kusur
B) asli kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
17 Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
18 Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 15
B) 35
C) 40
D) 50
19 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öndeki aracın durması
B) Öndeki aracın yavaşlaması
C) Görüş mesafesinin kötü olması
D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
20 Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A)
B)
C)
D)
21 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır?
A) Aşırı hız yapılması
B) Trafiğin yoğun olması
C) Öndeki aracın geçilmesi
D) Öndeki aracın yavaşlaması
22 şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
23 Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" işaretidir?
A)
B)
C)
D)
24 Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarına örnektir?
A)
B)
C)
D)
25 Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Radyasyon
B) Su kirliliği
C) Hava kirliliği
D) Toprak kirliliği
26 Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
B) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C) Kırmızı ışıkta
D) Sarı ışıkta
27 Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?
A) Park edildiğinde
B) Duraklama yapıldığında
C) Taşıt yolunda arızalandığında
D) Yolcu almak için durulduğunda
28 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Hızlarını artırmaları
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
29 şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
C) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D) Hızını artırıp kavşağa girmeli
30 şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A) Otobüs
B) Traktör
C) Otomobil
D) ış makinesi
31 şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
32 şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
C) 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
D) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
33 Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Bağlantı yollarında seyrederken
B) Tek yönlü yollarda duraklarken
C) Tek yönlü yollarda park ederken
D) ıki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
34 Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A) Tepe üstlerine yakın yerlerde
B) Yaya ve okul geçitlerinde
C) Dönemeçlerde
D) Banketlerde
35 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil, kamyona
B) Kamyon, otomobile
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt,diğerine
D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt,diğerine
36 şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Sola dönülmez
B) Sağa dönülmez
C) Sola zorunlu yön
D) Sağa zorunlu yön
37 Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
38 şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
39 Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A)
B)
C)
D)
40 şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
A) Virajlı
B) Eğimli
C) Kasisli
D) Kaygan