___________________ 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları _________________

1 Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B) ılk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C) Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D) ılk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
2 ılk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A) Dolaşım sistemini
B) Hareket sistemini
C) Sindirim sistemini
D) Solunum sistemini
3 Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A) Bilincin kısa süreli kapanması
B) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C) Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
D) Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
4 Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumun güç olması
B) Vücutta morarma olması
C) Nabız atımlarının olmaması
D) Kazazedenin bilincini kaybetmesi
5 Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Eklem bölgesi olmasına
B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
6 •Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A) Olay yerini değerlendirmenin
B) Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C) Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
D) Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
7 Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B) 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C) 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
8 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A) Kan basıncının düşmesi
B) Bilinç seviyesinin artması
C) Cildin soğuk ve nemli olması
D) Dudak çevresinin morarması
9 Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Yarası sarılarak uyutulur.
B) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
D) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.
10 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A) Burkulan bölgeye masaj yapılması
B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D) şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
11 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A) Koma
B) Üşüme
C) Bayılma
D) Terleme
12 •Sıkıntı veya nefes darlığı
•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara,boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A) Reflü
B) Kalp spazmı
C) Kalp durması
D) Solunum durması
13 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A) Başını her zaman düz tutması
B) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C) Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
14 Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Hız limitlerini aşmak
B) Alkollü araç kullanmak
C) Trafik levhalarını önemsemek
D) Yorgun ve dalgın olmak
15 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
16 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A) şerit
B) Kara yolu
C) Geçiş yolu
D) Bağlantı yolu
17
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
C) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
18
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Sola dönebilir.
B) Sağa dönebilir.
C) ıleri yönde devam edebilir.
D) Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
19
şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
A) Virajlı
B) Eğimli
C) Kasisli
D) Kaygan
20 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A)
B)
C)
D)
21 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Duraklama ve park etme yasağını
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
22 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
A)
B)
C)
D)
23 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
24 Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A) Takip mesafesi
B) Geçiş mesafesi
C) ıntikal mesafesi
D) Görüş mesafesi
25 Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
D) Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
26 şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
A) Hızını artırarak kavşağa girmesi
B) Uygun mesafede mutlaka durması
C) Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
D) Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
27
şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
28 Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A) Aynı
B) Yarısı kadar
C) 10 km/saat daha az
D) 10 km/saat daha fazla
29 şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D) 2 numaralı aracın hızını artırması
30 şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
31 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) ış makinesi, otomobile
B) Otomobil, iş makinesine
C) şeridi daralmış olan, diğerine
D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine
32 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 5
B) 20
C) 30
D) 50
33 Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)
B)
C)
D)
34 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) şerit değiştirmelerde
B) Bir aracın geçilmesi esnasında
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
35 Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?
A) Otobüs
B) Traktör
C) Motosiklet
D) Kamyon
36 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
37 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
B) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D) Trafik görevlisine haber vermesi
38 I- Reflektör
II- ılk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
39 Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
40 Haritalar sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney
41 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Akü şarj ikaz ışığı
B) Yağ basıncı ikaz ışığı
C) Isıtma bujisi ikaz ışığı
D) El freni çekili ikaz ışığı
42 şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
A) şaft
B) Aks
C) Volan
D) Kavrama
43 Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A) 1. zaman
B) 2. zaman
C) 3. zaman
D) 4. zaman
44 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?
A) Arka sis lambası
B) Kısa hüzmeli farlar
C) Uzun hüzmeli farlar
D) Sol sinyal lambaları
45 Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A) Yağ filtresi
B) Yakıt filtresi
C) Polen filtresi
D) Ekran filtresi
46 Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
B) Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
C) Motorun erken ısınmasını sağlamak
D) Yakıt tüketimini artırmak
47 Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A) Sis lambaları
B) Plaka lambaları
C) ıç aydınlatma lambaları
D) Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
48 Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) El freni bırakılır.
B) Vites boşa alınır.
C) Debriyaja basılır.
D) Tekerleklere takoz konulur.
49 Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
A) Alternatörün
B) Distribütörün
C) Akü kutup başının
D) Marş motorunun
50 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B) Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C) Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D) Frenlerin ayarsız olması

Menu Anasayfa