Traffic Posts

yol ver

dur

Karşıdan Gelene Yol Ver

Taşıt Giremez

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

Give way

Stop

Give way to oncoming No entry for vehicular No entry for vehicular traffic

Tarım Traktörü Giremez

Belirli Miktarlardan fazla patlayıcı taşıt giremez

Belirli Miktardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Giremez

Motorlu Taşıt Giremez

Taşıt Giremez

No entry for agricultural tractors

No vehicles carrying explosives

No vehicles carrying water

No motor vehicles

No vehicles

Kamyon İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasağı

Azami Hız Sınırlaması

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır

Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır

Bütün

No passing for trucksı

Maximum speed

No horn

Duty - Stop

National speed limit applies

Hız Sınırlaması Sonu

Geçme Yasağı Sonu

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu

Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

Motosiklet Giremez

End of minimum speed

End of passing ban

End of passing  ban for trucks

No motor vehicles except motorcycle

 

No motorcycle

Bisiklet Giremez

Mopet Giremez

Kamyon Giremez

Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Yüksekliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

No cycling

No moped

No Trucks

No vehicles over width shown

No vehicles over height shown

Uzunluğu ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez

Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez

Otobüs Giremez

Treyler Giremez

No vehicle or combination of vehicles over length shown

No vehicle or combination of vehicles which load more than shown in a one shaft (in tones)

No vehicles over maximum gross weight shown ( in tones)

No buses 

No trailer

Yaya Giremez

At Arabası Giremez

El Arabası Giremez

Öndeki Taşıt ... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez

Sağa Dönülmez

No Pedestrian

No Horse car

No Handcart

Fallow shown distance

No right turn

Sola Dönülmez

U Dönüşü Yapılmaz

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

Her İki Yandan Gidiniz

Dönel Kavşak

No left turn

No U-turns

No passing

Vehicles may pass either side

Mini-roundabout

Sağa Mecburi Yön

Sola Mecburi Yön

İleri Mecburi Yön

İleri ve Sağa Mecburi Yön

İleri ve Sola Mecburi Yön

Turn right

Turn left

Ahead only

Ahead and turn right only

Ahead and turn left only

Sağa ve Sola Mecburi Yön

Sağdan Gidiniz

Tek Yönlü Yol

Mecburi Bisiklet Yolu

Mecburi Yaya Yolu

Left or right only

                        Keep left

One Way

Bcycles only

Pedestrians  only

Mecburi At Yolu

Mecburi Asgari Hız

Mecburi Asgari Hız Sonu

Zincir Takmak Mecburidir

Zincir Takma Mecburiyeti

Accompanied horses

Minimum speed

End of minimum speed

Chain belt only

Enf of chain belt

                           

Menu Anasayfa