Ehliyet Deneme Testleri
1 - ) Marş motoru, marş durumunda dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Buji kabloları gevşektir.
B - ) Karbüratöre yakıt gelmiyordur.
C - ) Vantilatör kayışı gevşektir.
D - ) Akümülatörün kutup başları gevşektir.
     
2 - ) Kırıklar neden sabitlenmelidir?
     
A - ) Kırık kemik uçlarının organlara zarar vermesini engellemek için
B - ) Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C - ) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek için
D - ) Üşümeyi engellemek için
     
3 - ) Radyatördeki su azaldığında, su nereye ilave edilir?
     
A - ) Takviye su kabına
B - ) Takviye yakıt kabına
C - ) Takviye hidrolik kabına
D - ) Takviye yağ kabına
     
4 - ) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
     
A - ) El fren lambası
B - ) Park lambası
C - ) Sinyal lambası
D - ) Şarj lambası
     
5 - ) Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
     
A - ) Boşaltım yolu ile
B - ) Dolaşım yolu ile
C - ) Sindirim yolu ile
D - ) Solunum yolu ile
     
6 - ) Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol, boyna nasıl asılır?
     
A - ) Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde
B - ) Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde
C - ) Parmak uçları yukarı bakacak şekilde
D - ) Boyundan yukarı olacak şekilde
     
7 - ) Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?
     
A - ) Oturtularak
B - ) Yan yatırılarak
C - ) Sırt üstü yatırılarak
D - ) Yüz üstü yatırılarak
     
8 - ) Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
     
A - ) Solunumun derin olması
B - ) Deride kuruluk
C - ) Aşırı hareketlenme
D - ) Yüzün sararması
     
9 - ) Baygın durumdaki kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Tokat atma
B - ) Sıcak içecek verme
C - ) Duyu organlarını uyarma
D - ) Vücut sıcaklığını düşürme
     
10 - ) Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar felce neden olabilir?
     
A - ) Kaburgada
B - ) Omurgada
C - ) Bacakta
D - ) El bileğinde
     
11 - ) En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Birinci derece yanıklar
B - ) İkinci derece yanıklar
C - ) Üçüncü derece yanıklar
D - ) İkinci ve üçüncü derece yanıklar
     
12 - ) Yanık bölgesinin sıcaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
     
A - ) Hastaya ateş düşürücü ilaç verilir
B - ) Yanık yere soğuk su veya buz tatbik edilir
C - ) Hasta önce soğuk, sonra sıcak suyla banyo yaptırılır
D - ) Yanık yere kolonya sürülür
     
13 - ) Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
     
A - ) Eklem bağlarının kopması
B - ) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
C - ) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
D - ) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
     
14 - ) Aşağıdakilerden hangisinde, vakit kaybetmeden suni solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?
     
A - ) Suda boğulmada
B - ) Sıcak çarpmasında
C - ) Gıda zehirlenmesinde
D - ) Kaburga kemiklerinin kırılmasında
     
15 - ) Baş yaralanmaları sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B - ) Başı sıcak su ile yıkanır.
C - ) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D - ) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
     
16 - ) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel uygulamalardandır?
     
A - ) Soğuk su içirmek
B - ) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
C - ) Yaraya merhem sürmek
D - ) Yaralı bölge altta kalacak şekilde yatırmak
     
17 - ) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
     
A - ) Kısa, öz ve anlaşılır
B - ) Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C - ) Yazılı, sözlü ve hareketli
D - ) Şifreli ve gizli
     
18 - ) Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Hapis cezası
B - ) Para ve ceza puanı
C - ) Sürücü belgesinin geri alınması
D - ) Trafikten men cezası
     
19 - ) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
     
A - ) Yolun bakımsız oluşu
B - ) Kaldırımların yetersizliği
C - ) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D - ) Eski ve yetersiz araçların kullanılması
     
20 - ) Kazalara en çok aşağıdakilerden hangisi neden olur?
     
A - ) Çevre şartları
B - ) İklim şartları
C - ) İnsanlar
D - ) Araçlar
     
21 - ) Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Marş motoru
B - ) Debriyaj
C - ) Alternatör
D - ) Diferansiyel
     
22 - ) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
     
A - ) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B - ) Ayak tarafından çıkarılmasına
C - ) Baş tarafından çıkarılmasına
D - ) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
     
23 - ) Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?
     
A - ) Alkol alma
B - ) Fazla uyuma
C - ) Aşırı kanama
D - ) Aşırı gürültü
     
24 - ) Kaza yerinde yaralının araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B - ) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
C - ) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
D - ) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
     
25 - ) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
     
A - ) Sindirime yardımcı olmak
B - ) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C - ) Vücut sıcaklığını düşürmek
D - ) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
     
26 - ) Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? I- Her zaman tedbirli olmak II-Soğukkanlılığını koruyabilmek III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
     
A - ) I-II
B - ) I-III
C - ) II-III
D - ) I-II-III
     
27 - ) Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
     
A - ) Sıcak içecekler verilir
B - ) Vücudu serinletilir
C - ) Sıcak duş yaptırılır
D - ) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır
     
28 - ) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?
     
A - ) Böbrek
B - ) Mide
C - ) Kalp
D - ) Karaciğer
     
29 - ) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
     
A - ) Kaburga kemiklerinin
B - ) Pazı kemiğinin
C - ) Uyluk kemiğinin
D - ) Kaval kemiğinin
     
30 - ) Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?
     
A - ) Nefes alıp vermenin hızlanması
B - ) Göğüs hareketlerinin olmaması
C - ) Kalp atışının hızlanması
D - ) Göz bebeklerinin küçülmesi
     
31 - ) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
     
A - ) Sırt üstü yatırılır.
B - ) Yüz üstü yatırılır.
C - ) Oturtulur.
D - ) Yan yatırılır.
     
32 - ) Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir?
     
A - ) Rehabilitasyon
B - ) Fizik tedavi
C - ) Muayene
D - ) İlk yardım
     
33 - ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?
     
A - ) Canlılığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
B - ) Salgın hastalıkların yayılmalarını önlemek
C - ) İnsanların hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
D - ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmalarını sağlamak
     
34 - ) Kaza yerine ulaşan kurtarıcının İlk olarak yapması gereken nedir?
     
A - ) Yaralıların belirlemesi
B - ) Kazayı yetkililere haber vermesi
C - ) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlaması
D - ) Yaralıların araçtan çıkarılması
     
35 - ) Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?
     
A - ) Yaya yolu genişse
B - ) Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse
C - ) Trafik işaretleri ile belirlenmişse
D - ) Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa
     
36 - ) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?
     
A - ) Araçla, sürücü ve yayaları korkutmak
B - ) Seyir sırasında el kaldıran kişileri araca almak
C - ) Araçta biriken çöpleri yola atmak
D - ) Yayalara, su, çamur ve benzeri maddeleri sıçratmak
     
37 - ) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
     
A - ) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B - ) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C - ) Her iki aracın yüklü olması
D - ) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
     
38 - ) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
     
A - ) Park ışıklarını
B - ) Sis ışıklarını
C - ) Yakını gösteren ışıkları
D - ) Uzağı gösteren ışıkları
     
39 - ) Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
     
A - ) Bağlantı yollarında
B - ) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada
C - ) Erişme kontrollü kara yolunda
D - ) Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında
     
40 - ) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
     
A - ) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B - ) Şeridi daralmış olan, diğerine
C - ) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D - ) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
     
41 - ) Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
     
A - ) Yolcuları soldan indirip bindirmek
B - ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C - ) Yolcuları sağdan indirip bindirmek
D - ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
     
42 - ) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
     
A - ) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B - ) Görev hâli dışında
C - ) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D - ) Şehirler arası kara yollarında
     
43 - ) Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
     
A - ) Kırmızı ışıkta beklemek
B - ) Park etmek
C - ) Yük boşaltmak
D - ) Yolcu indirmek ve bindirmek
     
44 - )
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B - ) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır.
C - ) Hızını artırarak kavşağa önce girmelidir.
D - ) 2 numaralı araca yol vermelidir.
     
45 - ) Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Çıkan aracın inen araca yol vermesi
B - ) İnen aracın motoru durdurup, vitesi boşa alması
C - ) inen aracın çıkan araca yol vermesi
D - ) İnen aracın çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
     
46 - ) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
     
A - ) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B - ) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C - ) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D - ) Hızlarını artırarak geçmelidirler.
     
47 - ) Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 60
B - ) 70
C - ) 80
D - ) 90
     
48 - ) Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
     
A - ) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B - ) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C - ) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D - ) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
     
49 - ) Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük taşımak amacıyla alınır?
     
A - ) Ticari taşıt kullanma belgesi
B - ) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C - ) Tescil belgesi
D - ) Sürücü belgesi
     
50 - ) İki yönlü kara yolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Yaya geçidini kullanması
B - ) Alt ve üst geçitleri kullanması
C - ) Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
D - ) En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
     
51 - ) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
     
A - ) Tırmanma şeridinin
B - ) Yavaşlama şeridinin
C - ) Hızlanma şeridinin
D - ) Orta şeridin
     
52 - ) Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören diğer sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
     
A - ) Hızlarını artırarak uzaklaşmalıdırlar.
B - ) Dikkatli ve yavaş geçmelidirler.
C - ) Diğer sürücüleri ışıklı ve sesli işaretlerle uyarmalıdırlar.
D - ) "DUR" işareti sönünceye kadar, okul taşıtını geçmemelidirler.
     
53 - ) "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, Aşağıdaki araçlardan Hangisini sürebilirler?
     
A - ) Otomobil, motosiklet, traktör
B - ) Kamyon, motorlu bisiklet, çekici
C - ) Kamyon, otobüs, kamyonet
D - ) İş makinesi, çekici, minibüs
     
54 - ) Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
     
A - ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B - ) Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C - ) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D - ) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
     
55 - ) Aşağıdakilerden hangisi taşıtların çevreyi kirletme nedenlerinden değildir?
     
A - ) Temiz olmayan yakıt kullanılması
B - ) Bakımı yapılmamış araçlarla trafiğe çıkılması
C - ) Gereksiz olarak trafiğe çıkılması
D - ) Park etme sırasında araçların çalıştırılması
     
56 - ) Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
     
A - ) Harita ve kroki
B - ) Stepne
C - ) Reflektör
D - ) Yangın tüpü
     
57 - ) Muayene süresi dolmamış araç, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
     
A - ) Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi hâlinde
B - ) Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde
C - ) Kazaya karışması sonucunda yetkili görevlice gerekli görülmesi hâlinde
D - ) Bakım veya onarımdan geçirilmesi hâlinde
     
58 - ) Işıksız kavşaklarda sola dönmek isteyen bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) Yolun sağına yanaşmalıdır
B - ) Sağdan gelen araca yol vermelidir
C - ) Arkadan gelen araca yol vermelidir
D - ) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir
     
59 - ) Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
     
A - ) Hız azaltılır
B - ) Sağa dönüş lambası yakılır
C - ) Geniş kavisle dönülür
D - ) Sağ şeride geçilir
     
60 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
     
A - ) Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
B - ) Öndeki aracı yakından takip etmek
C - ) Dönüş manevralarını yanlış yapmak
D - ) Hız sınırlarına uymamak
     
61 - ) Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
     
A - ) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B - ) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
C - ) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D - ) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
     
62 - ) Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B - ) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C - ) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D - ) Uzunu gösteren lambaları yanıyorsa, kısa lambaları yakması
     
63 - ) Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biridir?
     
A - ) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B - ) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C - ) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D - ) Sürücünün alkollü olarak araç kullandığının ilk defa tespit edilmesi
     
64 - ) İki yönlü kara yolunda araç geçilirken, geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir?
     
A - ) Yolun geniş olması
B - ) Karşıdan gelen araç bulunmaması
C - ) Geçişi güvenli şekilde tamamlaması
D - ) Arkadan gelen araçların hızlı olması
     
65 - )
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
     
A - ) Alt veya üst geçitlere
B - ) Okul geçidine
C - ) Gençlik kampına
D - ) Yürüyüş yoluna
     
66 - ) Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Karterdeki antifriz seviyesini gösterir
B - ) Karterdeki hidrolik seviyesini gösterir
C - ) Karterdeki motor yağı seviyesini gösterir
D - ) Karterdeki asit seviyesini gösterir
     
67 - )
Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?
     
A - ) 1 - 2
B - ) 1 - 3
C - ) 2- 3
D - ) 1 - 2 - 3
     
68 - )
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) Sağa dönüş lambasını yakmalıdır
B - ) Takip mesafesini azaltmalıdır
C - ) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır
D - ) Yolun solundan gitmelidir
     
69 - ) Aşağıdakilerden hangisi, tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
70 - )
Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
     
A - ) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B - ) 4 numaralı aracın yavaşlaması
C - ) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D - ) 5 numaralı aracın geçmesi
     
71 - ) Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
     
A - ) Kırmızı ışıkta
B - ) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
C - ) Sarı ışıkta
D - ) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
     
72 - )
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?
     
A - ) Virajlı
B - ) Kasisli
C - ) Kaygan
D - ) Yapım çalışması olan
     
73 - )
Şekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir?
     
A - ) 2
B - ) 3
C - ) 1 ve 2
D - ) 1 ve 3
     
74 - )
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
     
A - ) Sağa dönülmez
B - ) Sola zorunlu yön
C - ) Sağa zorunlu yön
D - ) Sola dönülmez
     
75 - ) Kara yolunun hangi kısmı, yalnızca zorunlu hâllerde taşıtlarca kullanılabilir?
     
A - ) Yaya yolu
B - ) Banket
C - ) Geçiş yolu
D - ) Bağlantı yolu
     
76 - ) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
     
A - ) Geçiş üstünlüğü
B - ) Geçiş hakkı
C - ) Geçiş yolu
D - ) Geçiş kolaylığı
     
77 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
     
A - ) Yol yapım kusurları
B - ) Yolun eğimli olması
C - ) Trafik işaretlerine zarar verilmesi
D - ) Gerektiği hâlde trafik işaretlerinin konulmaması
     
78 - ) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevi değildir?
     
A - ) Sürücü kurslarını denetlemek
B - ) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
C - ) Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak
D - ) Duran ve akan trafiği düzenlemek
     
79 - ) Araçların, yüklü veya yüksüz olarak, kara yolunda güvenli seyretmeleri amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
     
A - ) Azami ağırlık
B - ) Taşıma sınırı
C - ) Azami dingil ağırlığı
D - ) Gabari
     
80 - ) Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
     
A - ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B - ) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C - ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D - ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
     
81 - ) Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
     
A - ) İki araç boyu kadar
B - ) Takip mesafesi kadar
C - ) Üç araç boyu kadar
D - ) Bir araç boyu kadar
     
82 - ) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 70
B - ) 80
C - ) 90
D - ) 100
     
83 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
     
A - ) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B - ) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
C - ) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D - ) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
     
84 - ) Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
     
A - ) Trafik görevlisine
B - ) Yer ve yön denetlemelerine
C - ) Işıklı trafik cihazına
D - ) Trafik işaret levhalarına
     
85 - ) Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
     
A - ) 30
B - ) 40
C - ) 50
D - ) 60
     
86 - ) Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
     
A - ) Asit
B - ) Alkol
C - ) Saf su
D - ) Antifriz
     
87 - ) Motor çalışmazken, akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
B - ) Diferansiyeli çalıştırmak
C - ) Yağlamayı sağlamak
D - ) Vites kutusunu çalıştırmak
     
88 - ) Platin ve tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
     
A - ) Şaft
B - ) Distribütör
C - ) Tekerlek
D - ) Konjektör
     
89 - ) Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
     
A - ) Benzin filtresi
B - ) Su filtresi
C - ) Yağ filtresi
D - ) Hava filtresi
     
90 - ) Kontak anahtarı açılıp marşa basma süresi kaç saniye olmalıdır?
     
A - ) 10-15
B - ) 20-60
C - ) 60-80
D - ) 80-90
     
91 - ) Benzinli motorda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Silindirlerden karbüratöre yakıt pompalamak
B - ) Karbüratörden emme manifolduna yakıt pompalamak
C - ) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak
D - ) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak
     
92 - ) Dizel motorlu araç çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Karbüratör tıkanmıştır
B - ) Bujiler ateşleme yapmıyordur.
C - ) Soğutma sistemi hava yapmıştır.
D - ) Yakıt sistemi hava yapmıştır.
     
93 - ) Araçlarda kullanılan motor çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Dıştan yanmalı
B - ) İçten yanmalı
C - ) Alttan yanmalı
D - ) Üstten yanmalı
     
94 - ) Benzinli motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı bujiyle ateşlenir.
B - ) Sıkıştırılmış olan yakıt buji ile ateşlenir.
C - ) Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı enjektörle ateşlenir.
D - ) Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.
     
95 - ) Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Şarj sistemi
B - ) Soğutma sistemi
C - ) Marş sistemi
D - ) Yağlama sistemi
     
96 - ) Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
     
A - ) Alkol - LPG
B - ) Motorin - LPG
C - ) Gazyağı - LPG
D - ) Benzin - LPG
     
97 - ) Enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Yakıt tasarrufu sağlar.
B - ) Hidrolik tasarrufu sağlar.
C - ) Su tasarrufu sağlar.
D - ) Yağ tasarrufu sağlar.
     
98 - ) Depodaki yakıt seviyesini sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
     
A - ) Yağ göstergesi
B - ) Şarj göstergesi
C - ) Yakıt göstergesi
D - ) Hararet göstergesi
     
99 - ) Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Marş motoru
B - ) Endüksiyon bobini
C - ) Alternatör
D - ) Karbüratör
     
100 - ) Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Bujilere giden akımı yükseltmek
B - ) Akümülatörü şarj etmek
C - ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D - ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
     
101 - ) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
     
A - ) Yakıt sistemi
B - ) Şarj sistemi
C - ) Yağlama sistemi
D - ) Marş sistemi
     
102 - ) Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Vantilatör
B - ) Radyatör
C - ) Termostat
D - ) Hararet göstergesi
     
103 - ) Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
     
A - ) 100
B - ) 150
C - ) 200
D - ) 250
     
104 - ) Kavrama sistemi aracın neresinde bulunur?
     
A - ) Krank mili ile volan arasında
B - ) Volan ile vites kutusu arasında
C - ) Diferansiyel ile tekerlekler arasında
D - ) Vites kutusu ile şaft arasında
     
105 - ) Motor yağının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Motorun erken ısınmasını sağlamak
B - ) Motorda yakıt tasarrufu sağlamak
C - ) Sürtünmeden dolayı oluşan aşınmayı önlemek
D - ) Motorda düzgün ateşlemeyi sağlamak
     
106 - ) Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Motor yağında su vardır.
B - ) Motor yağ yakıyordur.
C - ) Yakıtta su vardır
D - ) Motor fazla benzin yakıyordur
     
107 - ) Aşağıdakilerden hangisi soğutma sisteminin parçasıdır?
     
A - ) Karbüratör
B - ) Hararet göstergesi
C - ) Alternatör
D - ) Dinamo
     
108 - ) Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?
     
A - ) Asit
B - ) Yağ
C - ) Eter
D - ) Antifriz
     
109 - ) Araç kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda aşağıdakilerden hangisi değiştirilmez?
     
A - ) Yağ filtresi
B - ) Buji
C - ) Platin
D - ) Diferansiyel
     
110 - ) Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
     
A - ) Fazla sürat yapılmaz.
B - ) Rölantide gidilir.
C - ) Fazla sürat yapılır.
D - ) Ani fren yapılır.
     
111 - ) Frene basıldığında etkili frenleme olmuyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B - ) Fren pedal boşluğunun az olması
C - ) Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması
D - ) Rot ayarının bozuk olması
     
112 - ) Virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Direksiyon sistemi
B - ) Diferansiyel sistemi
C - ) Fren sistemi
D - ) Ön düzen sistemi
     
113 - ) Yayların salınımını kontrol altına alan parça aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Diferansiyel
B - ) Amortisör
C - ) Mafsal
D - ) Şaft
     
114 - ) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
     
A - ) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir.
B - ) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
C - ) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır.
D - ) Sürekli yüksek viteste seyredilir.
     
115 - ) Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin etkilerindendir?
     
A - ) Direksiyonun hafiflemesi
B - ) Direksiyonda ve araçta titreşim
C - ) Direksiyon zorluğu
D - ) Virajlarda savrulma artışı
     
116 - ) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
     
A - ) Hidrolik seviyesi yüksektir.
B - ) Pedal boşluğu azdır.
C - ) Lastik hava basıncı düşüktür.
D - ) Sistemde hava vardır.
     
117 - ) Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
     
A - ) Antifriz kaçağının olup olmadığına
B - ) Yağ kaçağının olup olmadığına
C - ) Elektrolit kaçağının olup olmadığına
D - ) Asit kaçağının olup olmadığına
     
118 - ) Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
     
A - ) Araçta titreme olur.
B - ) Krank mili bozulur.
C - ) Kam mili bozulur.
D - ) Yakıt tüketimi artar.
     
119 - ) Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır.
B - ) Aşıntının azalmasıdır.
C - ) Sistemde daha az hidrolik kullanılmasıdır.
D - ) El freninin daha güçlü olmasıdır.
     
120 - ) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
B - ) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
C - ) Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
D - ) Debriyaj halatı kopmuştur.
     

Menu Anasayfa