Ehliyet Deneme Testleri
1 - ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
     
A - ) Yaralıya moral verilmesi
B - ) Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi
C - ) Yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemlerin alınması
D - ) Kaza yerinde sakin ve telaşsız davranılması
     
2 - ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin sorumluluklarından biridir?
     
A - ) Yaralının bir an önce sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamak
B - ) Gerekirse kendi can güvenliğini tehlikeye atmak
C - ) Yaralıya ilaç vererek ağrılarını azaltmak
D - ) İlk yardıma en az iki kişi olduğunda başlamak
     
3 - ) Trafik kazaları en sık aşağıdakilerden hangisinin hatalarından kaynaklanır?
     
A - ) Yayaların
B - ) Sürücülerin
C - ) Yolcuların
D - ) Trafik görevlilerinin
     
4 - ) Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Hapis cezası
B - ) Trafikten men cezası
C - ) Para ve ceza puanı
D - ) Sürücü belgesinin geri alınması
     
5 - ) Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğunda bulunur?
     
A - ) Akciğer
B - ) Kalp
C - ) Soluk Borusu
D - ) Mide
     
6 - ) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınacak ilk yardım önlemlerinden değildir?
     
A - ) Kazayı gördüğünde işaret vererek aracını güvenli yerde durdurmak
B - ) Kazanın olduğu yerde akan trafiği kontrol etmek
C - ) Kaza yapan araçların motorlarını durdurmak
D - ) Reflektör yerleştirmek
     
7 - ) Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasının bulundurulması zorunludur?
     
A - ) İş makinesinde
B - ) Otomobilde
C - ) Motorlu bisiklette
D - ) Motosiklette
     
8 - ) Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
     
A - ) Boynuna bir şey bağlamadan
B - ) Boynuna atel bağlanarak
C - ) Ayaklarından çekilerek
D - ) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
     
9 - ) İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor. Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?
     
A - ) Soluğu
B - ) Vücut sıcaklığı
C - ) Solunum sayısı
D - ) Şok durumu
     
10 - ) Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır?
     
A - ) Sırt üstü yatırıp karnına vurularak
B - ) Yan yatırıp omuzları arasına vurularak
C - ) Yüz üstü yatırıp bel kısmına vurularak
D - ) Ağızdan ağıza suni solunum yapılarak
     
11 - ) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
     
A - ) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B - ) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C - ) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
D - ) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
     
12 - ) Aşağıdakilerden hangisi iç kanamanın belirtilerinden değildir?
     
A - ) Bulantı ve kusma
B - ) Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C - ) Reflekslerin güçlü olması
D - ) Baş dönmesi
     
13 - ) Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır?
     
A - ) Çöken kırık kemik üzerine
B - ) Boyun bölgesine
C - ) Baş ve yüz bölgesine
D - ) Kol ve bacak üzerine
     
14 - ) Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa ne olur?
     
A - ) Beyin kanaması riski artar.
B - ) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer
C - ) Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
D - ) Atardamardan nabız hissedilemez.
     
15 - ) Baş derisindeki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır?
     
A - ) Enseye
B - ) Koltuk altına
C - ) Baş derisi üzerine
D - ) Şakak kemiği üzerine
     
16 - ) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir?
     
A - ) 5 - 6 cm eninde elastik bandaj
B - ) 50 cm uzunluğunda ince kablo
C - ) 50 cm uzunluğunda ince iplik
D - ) 5 - 6 cm genişliğinde metal malzeme
     
17 - ) Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
     
A - ) Bilincini açık tutmaya çalışmak
B - ) Tıbbi birimleri haberdar etmek
C - ) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D - ) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
     
18 - ) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
     
A - ) Vücut sıcaklığının hızla düşmesi
B - ) Cildin kuru ve sıcak olması
C - ) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D - ) Derinin önce kül rengini alması ve sonrada morarması
     
19 - ) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
     
A - ) Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
B - ) Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü
C - ) Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü
D - ) Oturuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz kapaklarından katlanmış
     
20 - ) Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
     
A - ) Karın yaralanması olan
B - ) Baygın durumda olan
C - ) Egzoz gazından zehirlenen
D - ) Göğüs yaralanması olan
     
21 - ) Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
     
A - ) Sırt üstü, sert zemine
B - ) Yüz üstü, yumuşak zemine
C - ) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
D - ) Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine
     
22 - ) Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B - ) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C - ) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.
D - ) Cisim çıkarılır ve yaranın üzerine tentürdiyot dökülür
     
23 - ) Aşağıdakilerden hangisi enine karın yaralanması olan yaralıya uygulanır?
     
A - ) Ağızdan içecek vermek
B - ) Başı hafifçe yüksekte, dizler bükük olacak şekilde sırt üstü yatırmak
C - ) Temiz havada derin soluk alıp vermesini sağlamak
D - ) Sürekli hareket ettirerek şuurunu açık tutmak
     
24 - ) Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
     
A - ) Temiz havaya çıkarmak
B - ) Sıcak tutmak
C - ) Kusmasını sağlamak
D - ) Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
     
25 - ) Göğüsteki açık yara, aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
     
A - ) Kuru pamukla
B - ) Oksijenli pamukla
C - ) Alkollü bezle
D - ) Islak, temiz sargı beziyle
     
26 - ) Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
     
A - ) Diş macunu sürmek
B - ) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C - ) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
D - ) Oksijenli su ile yıkamak
     
27 - ) Kaburga kemiği kırıklarında, yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
     
A - ) Yan yatış
B - ) Yüz üstü yatış
C - ) Oturuş veya yarı oturuş
D - ) Sırt üstü yatış
     
28 - ) Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Üzerine bastırılarak yürütülür.
B - ) Yaralı oturtularak atelle tespit edilir
C - ) Kırık taraf üstte kalacak şekilde yana yatırılarak atelle tespit edilir.
D - ) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
     
29 - ) Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
     
A - ) Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır.
B - ) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır.
C - ) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.
D - ) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır.
     
30 - ) ? Hastanın serin yere alınması ? Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
     
A - ) Sıcak çarpmasında
B - ) El bileğinin burkulmasında
C - ) Kafa ve beyin yaralanmasında
D - ) Bayılmada
     
31 - ) Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik, aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır?
     
A - ) İçişleri Bakanlığının
B - ) Sağlık Bakanlığının
C - ) Millî Eğitim Bakanlığının
D - ) Adalet Bakanlığının
     
32 - ) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
     
A - ) Geçiş üstünlüğü
B - ) Geçiş yolu
C - ) Geçiş kolaylığı
D - ) Geçiş hakkı
     
33 - ) Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun üstünden geçmesini sağlayan yapıya ne denir?
     
A - ) Bağlantı yolu
B - ) Hemzemin geçit
C - ) Üst geçit
D - ) Geçiş yolu
     
34 - )
Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
     
A - ) Bağlantı yolu Tali yol
B - ) Anayol Tali yol
C - ) Bölünmüş kara yolu Bağlantı yolu
D - ) İki yönlü kara yolu Tek yönlü kara yolu
     
35 - ) Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
     
A - ) Çekici
B - ) Kamyon
C - ) Treyler
D - ) Kurtarıcı
     
36 - ) Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
     
A - ) Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir
B - ) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir
C - ) Durup beklemelidir
D - ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir
     
37 - )
Şekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir?
     
A - ) 2
B - ) 3
C - ) 1 ve 2
D - ) 1 ve 3
     
38 - )
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?
     
A - ) Virajlı
B - ) Kaygan
C - ) Kasisli
D - ) Yapım çalışması olan
     
39 - )
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
     
A - ) Kontrolsüz kavşağı
B - ) Dönel kavşak yaklaşımını
C - ) Demir yolu geçidini
D - ) Ana yol-tali yol kavşağını
     
40 - ) Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
41 - )
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
     
A - ) Sağa zorunlu yön
B - ) Sola zorunlu yön
C - ) Sola tehlikeli viraj
D - ) Sola dönülmez
     
42 - ) Aşağıdakilerden hangisi, karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
43 - )
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
     
A - ) Araç trafiğine kapalı yolu
B - ) Hız sınırlaması sonunu
C - ) Öndeki taşıtı geçme yasağını
D - ) Geçme yasağı sonunu
     
44 - ) Devamlı yol çizgisi neyi belirtir?
     
A - ) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B - ) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C - ) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D - ) Sağ bankette durulamayacağını
     
45 - ) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
     
A - ) Sürekli taşıt kullanma süresi 5 Saat Toplam taşıt kullanma süresi 10 Saat
B - ) Sürekli taşıt kullanma süresi 4,5 Saat Toplam taşıt kullanma süresi 9 Saat
C - ) Sürekli taşıt kullanma süresi 4,5 Saat Toplam taşıt kullanma süresi 10 Saat
D - ) Sürekli taşıt kullanma süresi 5 Saat Toplam taşıt kullanma süresi 8 Saat
     
46 - )
Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
     
A - ) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B - ) 4 numaralı aracın yavaşlaması
C - ) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D - ) 5 numaralı aracın geçmesi
     
47 - ) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
     
A - ) Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli işgal etmek
B - ) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C - ) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D - ) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
     
48 - ) Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı 2. Trafik işaret levhası 3. Yer işaretleri 4. Trafik polisi
     
A - ) 1 - 2 - 3 - 4
B - ) 1 - 4 - 2 - 3
C - ) 4 - 1 - 2 - 3
D - ) 4 - 2 - 3 - 1
     
49 - ) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 70
B - ) 80
C - ) 90
D - ) 100
     
50 - ) Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
     
A - ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B - ) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C - ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D - ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
     
51 - ) 90 km/saat'lik hızla, arka arkaya seyreden iki otomobil arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
     
A - ) 40
B - ) 45
C - ) 50
D - ) 60
     
52 - )
Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenir? I- Tehlikeli geçiş yaptığı II- Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride girdiği III- Görüşün yetersiz olduğu yolda geçme yaptığı
     
A - ) Yalnız I
B - ) I ve II
C - ) II ve III
D - ) I , II ve III
     
53 - ) Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
     
A - ) 1 - 2 - 3 - 4
B - ) 1 - 4 - 3 - 2
C - ) 2 - 1 - 3 - 4
D - ) 2 - 3 - 1 - 4
     
54 - ) Geceleyin 1. aracın geçme uyarısını alan 2. aracın sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B - ) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C - ) Önündeki araç ile takip mesafesini artırması
D - ) Yakını gösteren lambalarını yakmayı sürdürmesi
     
55 - ) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
     
A - ) Arkadan gelen araçlara yol vermek
B - ) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek
C - ) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D - ) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
     
56 - ) Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
     
A - ) Bağlantı yolunda seyrederken
B - ) Tek yönlü yollarda park ederken
C - ) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D - ) Tek yönlü yollarda duraklarken
     
57 - ) Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Sağa dönüşte Sola dönüşte
     
A - ) Geniş Dar
B - ) Dar Geniş
C - ) Dar Dar
D - ) Geniş Geniş
     
58 - )
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Hızını azaltarak yoluna devam etmelidir.
B - ) Korna çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır
C - ) Hızlanarak geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
D - ) 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir
     
59 - ) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?
     
A - ) Aracını hemen durdurmalıdır
B - ) Mümkünse geriye dönmelidir
C - ) Taşıt yolunda yer açmalıdır.
D - ) Aracını hızlandırarak seyretmelidir.
     
60 - ) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile arazi taşıtının karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
     
A - ) Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına
B - ) Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse
C - ) Şeridi daralmış olan, diğerine
D - ) Yüklü ağırlığı fazla olan az olana
     
61 - ) Kara yolunda uzun süreli yükleme boşaltma yapacak sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
     
A - ) Aracın başında gözcü bulundurmak
B - ) Trafik görevlisine haber vermek
C - ) Motoru durdurup el frenini çekmek
D - ) Motoru durdurup farları yakmak
     
62 - ) Yerleşim yerlerindeki kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
     
A - ) 5
B - ) 10
C - ) 15
D - ) 20
     
63 - ) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B - ) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C - ) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D - ) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
     
64 - ) Arıza nedeniyle yolda kalındığında, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
     
A - ) Aracın etrafına taş dizmek
B - ) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemek
C - ) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmak
D - ) Eski lastik yakarak diğer sürücüleri uyarmak
     
65 - ) Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?
     
A - ) Kırmızı ışıkta geçmek
B - ) Yayalara su sıçratmak
C - ) Sigara izmaritlerini yola dökmek
D - ) Keyfi olarak taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek
     
66 - ) Gündüzleri, araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
     
A - ) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B - ) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C - ) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D - ) İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
     
67 - ) Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?
     
A - ) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B - ) Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C - ) Geri manevra yaptığını
D - ) Okula yaklaşmış olduğunu
     
68 - ) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) Yüklerin bağlanması
B - ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C - ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D - ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
     
69 - ) Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük taşımak amacıyla alınır?
     
A - ) Ticari taşıt kullanma belgesi
B - ) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C - ) Tescil belgesi
D - ) Sürücü belgesi
     
70 - ) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazının en az kaç adet ve her birinin kaç kilogram olması zorunludur? Adet Kilogramlık
     
A - ) 3 2
B - ) 2 6
C - ) 3 6
D - ) 2 3
     
71 - ) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
     
A - ) Tırmanma şeridinin
B - ) Hızlanma şeridinin
C - ) Yavaşlama şeridinin
D - ) Orta şeridin
     
72 - ) Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 4
     
73 - ) Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
     
A - ) Sigorta süresi bittiğinde
B - ) Sahibi değiştiğinde
C - ) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D - ) Tescil belgesi değiştirildiğinde
     
74 - ) "E" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
     
A - ) Otobüs
B - ) Kamyon
C - ) Lastik tekerlekli traktör
D - ) Motorlu bisiklet
     
75 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücülerin göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
     
A - ) Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
B - ) Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası
C - ) İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
D - ) Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi
     
76 - ) Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
     
A - ) Motorlu araçlar için zorunludur
B - ) Zarar verilen araçlarla ilgili maddi ve bedenî zararları karşılar.
C - ) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D - ) Sigortalı aracın gördüğü hasarı karşılar.
     
77 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
     
A - ) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B - ) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C - ) Alkollü olarak araç kullanmak
D - ) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
     
78 - ) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış oldukları tespit edilen sürücüler hakkında hangi işlem yapılır?
     
A - ) Tekrar sürücü eğitimine alınır
B - ) En az 6 ay araç kullanmaktan men edilir.
C - ) 3 ay hafif hapis cezası verilir.
D - ) Sürücü belgesi süresiz alınır
     
79 - ) Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
     
A - ) Ses tonunun sabit olması
B - ) Korkutmadan uyarması
C - ) Uyarı amacı dışında kullanılması
D - ) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
     
80 - ) Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
     
A - ) Harita ve kroki
B - ) Stepne
C - ) Reflektör
D - ) Yangın tüpü
     
81 - ) Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
     
A - ) Dizel motoru
B - ) Marş motoru
C - ) Benzin motoru
D - ) Buhar makinesi
     
82 - ) LPG hangi tip motorda kullanılır?
     
A - ) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda
B - ) Enjektör ile ateşlemeli motorlarda
C - ) Dizel motorlarda
D - ) Bujiyle ateşlemeli motorlarda
     
83 - ) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
     
A - ) Motor
B - ) Tekerlek
C - ) Vites kutusu
D - ) Şaft
     
84 - ) Aşağıdakilerden hangisi akümülatörün görevidir?
     
A - ) Yüksek voltaj üretmek
B - ) Karbüratöre benzin vermek
C - ) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D - ) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
     
85 - ) Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan parçadır?
     
A - ) Distribütör
B - ) Karbüratör
C - ) Konjektör
D - ) Akümülatör
     
86 - ) Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
     
A - ) Marş sistemi parçaları kurulanır.
B - ) Ateşleme sistemi parçaları kurulanır
C - ) Şarj sistemi parçaları kurulanır
D - ) Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır
     
87 - ) Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
     
A - ) Marş motorunun kablosu çıkarılır
B - ) Bataryanın kutup başları çıkarılır
C - ) Distribütörün kablosu çıkarılır
D - ) Alternatörün kablosu çıkarılır
     
88 - ) Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarından biridir?
     
A - ) Yakıt tasarrufu sağlaması
B - ) Yağ tasarrufu sağlaması
C - ) Su tasarrufu sağlaması
D - ) Hidrolik tasarrufu sağlaması
     
89 - ) Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra, marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
     
A - ) Yağ lambası
B - ) Şarj lambası
C - ) Enjeksiyon sistem uyarı lambası
D - ) Enjeksiyon sistem yağ lambası
     
90 - ) Hava filtresi tıkalı ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
     
A - ) Normal karışımla
B - ) Zengin karışımla
C - ) Fakir karışımla
D - ) Az yakıtlı karışımla
     
91 - ) Motor sıcakken jikle çekili unutulursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
     
A - ) Motor devrinin düşmesi
B - ) Az yakıt tüketilmesi
C - ) Çalışmasında değişikliğin olmaması
D - ) Fazla yakıt tüketilmesi
     
92 - ) Aracın fazla yakıt tüketimi nasıl anlaşılır?
     
A - ) Siyah egzoz dumanından
B - ) Sarı egzoz dumanından
C - ) Mavi egzoz dumanından
D - ) Beyaz egzoz dumanından
     
93 - ) Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
     
A - ) Lastiklerin hava basıncı normalin altında olmalıdır.
B - ) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
C - ) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
D - ) Zamanında benzin alınmalıdır.
     
94 - ) Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
     
A - ) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır.
B - ) Gaz pedalının sonuna kadar basılarak marş yapılır.
C - ) Fren pedalına basılarak marş yapılır
D - ) El freni çekilerek marş yapılır
     
95 - ) Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
     
A - ) Düzenli
B - ) Yağ yakarak
C - ) Zengin karışımla
D - ) Düzensiz ve tekleyerek
     
96 - ) Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?
     
A - ) Sistemin havası alınır
B - ) Sistem yağlanır
C - ) Sistem benzinle doldurulur
D - ) Sistem yağla doldurulur
     
97 - ) Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
     
A - ) Motor daha hızlı döner
B - ) Marş dişlisi zarar görür
C - ) Motor daha yavaş döner
D - ) Motor daha iyi yağlama yapar
     
98 - ) Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
     
A - ) Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B - ) Motorun soğutulmasına yardımcı olmak
C - ) Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D - ) Motorun erken ısınmasını sağlamak
     
99 - ) Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?
     
A - ) İlk bakım
B - ) Yağ değişimi
C - ) Supap ayarı
D - ) Lastik bakımı
     
100 - ) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
     
A - ) El fren lambasının
B - ) Park lambasının
C - ) Sinyal lambasının
D - ) Yağ lambasının
     
101 - ) Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
     
A - ) İki çizgisi arasında
B - ) Alt çizgide
C - ) Üst çizgide
D - ) Alt çizgiden aşağıda
     
102 - ) Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
     
A - ) Motor devri yükseltilir.
B - ) Motor devri düşürülür.
C - ) Motor rölantide çalıştırılır.
D - ) Motor hemen durdurulur.
     
103 - ) Kontak anahtarının görevi nedir?
     
A - ) Ateşleme yapmaktır.
B - ) Aküyü şarj etmektir.
C - ) Elektrik devresini açıp kapatmaktır.
D - ) Motora ilk hareketi vermektir.
     
104 - ) Araç çalıştıktan sonra motor çalışma sıcaklığına gelmiyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir?
     
A - ) Karbüratör
B - ) Buji
C - ) Termostat
D - ) Jigle
     
105 - ) Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
     
A - ) Motor hararet yapar.
B - ) Motor suyu soğur.
C - ) Motor suyuna yağ karışır.
D - ) Motor hemen durur.
     
106 - ) Aşağıdakilerden hangisi araç için gerekli elektriği üretir?
     
A - ) Marş motoru
B - ) Diferansiyel
C - ) Debriyaj
D - ) Alternatör
     
107 - ) Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
     
A - ) Şarj göstergesinden
B - ) Yakıt göstergesinden
C - ) Hararet göstergesinden
D - ) Yağ göstergesinden
     
108 - ) Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Bujilere giden akımı yükseltmek
B - ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
C - ) Akümülatörü şarj etmek
D - ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
     
109 - ) Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Fren lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
B - ) Geri vites lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
C - ) Sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
D - ) Park lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
     
110 - ) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?
     
A - ) Motor
B - ) Kavrama
C - ) Amortisör
D - ) Rot
     
111 - ) Aracın ilk çalıştırılması esnasında, bir miktar gaz verildikten sonra hangi pedala sonuna kadar basılmasının faydası vardır?
     
A - ) Gaz pedalına
B - ) Fren pedalına
C - ) Debriyaj pedalına
D - ) Takviye pedalına
     
112 - ) Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Fren pedalına tam basılmamıştır.
B - ) Gaz pedalına tam basılmamıştır.
C - ) Jikle düğmesi çekilmemiştir.
D - ) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır.
     
113 - ) Aracın fazla yakıt yakmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Kavramanın kaçırması
B - ) Vites kutusunun kaçırması
C - ) Diferansiyelin kaçırması
D - ) Şaftın kaçırması
     
114 - ) Aşağıdakilerden hangisi virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
     
A - ) Direksiyon sistemi
B - ) Diferansiyel sistemi
C - ) Fren sistemi
D - ) Ön düzen sistemi
     
115 - ) Lastik havaları normalden fazla olursa araçta aşağıdakilerden hangisi medyana gelir?
     
A - ) Krank mili bozulur.
B - ) Kam mili bozulur.
C - ) Enerji kaybı fazla olur.
D - ) Titremeler olur.
     
116 - ) Karlı havalarda hangi lastiklere zincir takılır?
     
A - ) Ön lastiklerin birine
B - ) Arka lastiklerin birine
C - ) Çekici lastiklerin ikisine
D - ) Çekici olmayan lastiklerin ikisine
     
117 - ) Motor (kompresyon) freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Taşıtı hızlandırır.
B - ) Taşıtı yavaşlatır.
C - ) Araç bir tarafa çeker.
D - ) Frenleme çok zayıflar.
     
118 - ) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına sebep olur?
     
A - ) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B - ) Fren pedal boşluğunun az olması
C - ) Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması
D - ) Rot ayarının bozuk olması
     
119 - ) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
     
A - ) Hidrolik seviyesi yüksektir.
B - ) Pedal boşluğu azdır.
C - ) Lastik hava basıncı düşüktür
D - ) Sistemde hava vardır
     
120 - ) Rot ayarı bozuk olan araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
     
A - ) Arka lastikler ortadan aşınır.
B - ) Ön lastikler içten veya dıştan aşınır.
C - ) Direksiyon mili eğilir.
D - ) Direksiyon kovanı eğilir.
     
Aydın Sarı Sürücü Kursu Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi Giriş Kat No:49 Şirinevler - Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar
( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44