Ehliyet Deneme Testleri
1 - ) Aşağıdakilerden hangisi kazalara en çok neden olur?
     
A - ) Çevre şartları
B - ) İnsanlar
C - ) İklim şartları
D - ) Araçlar
     
2 - ) Trafik kazalarında , aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir?
     
A - ) Araç yapımındaki hata
B - ) Havanın yağışlı olması
C - ) Alkollü araç kullanma
D - ) Yol yapımındaki hata
     
3 - ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır ?
     
A - ) Yaralıya moral verilmesi
B - ) Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi
C - ) Kaza yerinde sakin ve telaşsız davranılması
D - ) Yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemlerin alınması
     
4 - ) Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?
     
A - ) Mide
B - ) Akciğer
C - ) Kalp
D - ) Yutak
     
5 - ) Kazaya müdahale eden kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
     
A - ) Aracın dörtlü sinyallerini yakması
B - ) Kaza yapan araçların kontağını kapatması
C - ) Kaza yapan araçlardan yakıt sızıp sızmadığını kontrol etmesi
D - ) Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi
     
6 - ) Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
     
A - ) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
B - ) Boynuna atel bağlanarak
C - ) Ayaklarından çekilerek
D - ) Boynuna bir şey bağlamadan
     
7 - ) 7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?
     
A - ) Suda boğulma
B - ) Kol ve bacak kırıkları
C - ) Çok fazla kan kaybı
D - ) Boyun omurlarının kırılması
     
8 - ) Yaralı konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
     
A - ) Şok durumunda olması
B - ) Boynunda kireçlenme olması
C - ) Bozulmuş besinlerden zehirlenmiş olması
D - ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması
     
9 - ) Hangi damar kanaması, fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte olur?
     
A - ) Atardamar
B - ) Kılcal damar
C - ) Toplardamar
D - ) Toplardamar ve kılcal damar
     
10 - ) Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır?
     
A - ) Boyun bölgesine
B - ) Çöken kemik üzerine
C - ) Baş ve yüz bölgesine
D - ) Kol ve bacak üzerine
     
11 - ) Aşağıdakilerden hangisi, koldaki büyük kanamalarda uygulanan turnike yöntemidir?
     
A - ) Kanayan yere çeşitli ilaçlarla tatbik etmek
B - ) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C - ) Dirsek ile omuz arasına sıkma bağı uygulayarak kanı durdurmak
D - ) Dirsek kısmını kalp seviyesinden yukarıda tutmak
     
12 - ) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
     
A - ) Cildin kızarması, aşırı terleme
B - ) Hareketlilik, saldırganlık hâli
C - ) Soğuk nemli cilt, titreme
D - ) Vücut sıcaklığında yükselme
     
13 - ) Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın kısa tanımıdır?
     
A - ) Geçici bilinç kaybı hâlidir.
B - ) Vücut sıcaklığının artmasıdır.
C - ) Vücudun su toplamasıdır.
D - ) Nabız atımının durmasıdır.
     
14 - ) Aşağıdakilerden hangisi yaralının kan dolaşımı etkinliğini sağlamak için yapılır?
     
A - ) Yara içindeki yabancı cisimlerin çıkarılması
B - ) Yumuşak bir zemine yatırılıp sıcak tutulması
C - ) Uyarıcı kokular koklatılması
D - ) Kalp masajı
     
15 - ) Açık yaraya, ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Merhem sürülür.
B - ) Yaralıya şok pozisyonu verilir.
C - ) Sargı bezi ile sarılarak dış etkilerden korunur.
D - ) Pamukla kapatılarak sıcak tutulur.
     
16 - )
.
     
A - ) Baş
B - ) Göğüs
C - ) Karın
D - ) Omurga
     
17 - ) Aşağıdakilerden hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
     
A - ) Midenin
B - ) Akciğerin
C - ) Karaciğerin
D - ) Dalağın
     
18 - ) En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar asağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Birinci derece yanıklar
B - ) İkinci derece yanıklar
C - ) Üçüncü derece yanıklar
D - ) İkinci ve üçüncü derece yanıklar
     
19 - ) Kırıklar neden sabitlenmelidir?
     
A - ) Üşümeyi engellemek için
B - ) Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C - ) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek için
D - ) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek için
     
20 - ) Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar, felce neden olabilir?
     
A - ) Kaburgada
B - ) Omurgada
C - ) Bacakta
D - ) El bileğinde
     
21 - ) Ön kol kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
     
A - ) Yan yatış
B - ) Yüzüstü yatış
C - ) Oturuş
D - ) Sırtüstü yatış
     
22 - ) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
     
A - ) Kafatası eklemlerinde
B - ) Hareketli eklem yerlerinde
C - ) Kısa kemiğin ortasında
D - ) Uzun kemiğin ortasında
     
23 - ) Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
     
A - ) Buz konulmalıdır.
B - ) Masaj yapılmalıdır.
C - ) Soğuk su içirilmelidir.
D - ) Turnike uygulanmalıdır.
     
24 - ) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
     
A - ) Yazılı, sözlü ve hareketli
B - ) Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C - ) Kısa, öz ve anlaşılır
D - ) Şifreli ve gizli
     
25 - ) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yara aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Solunum yolu zehirlenmesi olan
B - ) Bilinci yerinde olmayan
C - ) Açık karın yarası olan
D - ) Ayak kemiği kırık olan
     
26 - ) Sindirim yoluyla zehirlenen hasta, kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?
     
A - ) Yüzüstü yatış
B - ) Yan yatış
C - ) Oturuş
D - ) Sırtüstü yatış
     
27 - ) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
     
A - ) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B - ) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C - ) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D - ) İnerken ve çıkarken başı yukarıda
     
28 - ) Donma olayında vücutta görülen en önemli belirti aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Duyuların kaybolması
B - ) Hareketliliğinin artması
C - ) Derinin sararması
D - ) Derinin pürüzsüz hâle gelmesi
     
29 - ) Alkollü içki içen sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
     
A - ) Dirençli ve zinde olma
B - ) Reflekslerinde zayıflama
C - ) Manevra kabiliyetinde artma
D - ) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
     
30 - ) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
     
A - ) Kendini üstün görmek
B - ) Kendi kendine kurallar koymak
C - ) Paylaşmayı bilmek ve uygulamak
D - ) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
     
31 - ) Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
     
A - ) Emniyet Genel Müdürlüğü
B - ) İl Belediye Başkanlığı
C - ) Karayolları Genel Müdürlüğü
D - ) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
     
32 - ) Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?
     
A - ) Şoför
B - ) Sürücü
C - ) Araç sahibi
D - ) İşleten
     
33 - )
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
     
A - ) 1 - 2
B - ) 1 - 3
C - ) 2-4
D - ) 3-4
     
34 - ) Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir?
     
A - ) Özel amaçlı taşıt
B - ) Taşıt katarı
C - ) Kamp taşıtı
D - ) Karavan
     
35 - ) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
     
A - ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık
B - ) Aralıklı yanan sarı ışık
C - ) Kırmızı ışık
D - ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık
     
36 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) 2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir.
B - ) 1 ve 3 numaralı araçlar geçmelidir.
C - ) Hepsi durmalıdır.
D - ) 1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir.
     
37 - )
şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?
     
A - ) Virajlı
B - ) Kasisli
C - ) Kaygan
D - ) Eğimli
     
38 - )
şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
     
A - ) Yol yüzeyi arızalıdır.
B - ) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C - ) Yolda tümsek vardır.
D - ) Yolda yapım çalışması vardır.
     
39 - ) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
40 - ) Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
41 - )
şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
     
A - ) Geri gitmeyi
B - ) Sola dönmeyi
C - ) "U" dönüşü yapmayı
D - ) Ada etrafında dönmeyi
     
42 - ) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
43 - )
Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?
     
A - ) I - II
B - ) I - III
C - ) II - III
D - ) I - II - III
     
44 - )
şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
     
A - ) Araç trafiğine kapalı yolu
B - ) Hız sınırlaması sonunu
C - ) Öndeki taşıtı geçme yasağını
D - ) Geçme yasağı sonunu
     
45 - )
Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?
     
A - ) 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
B - ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
C - ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi
D - ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler
     
46 - )
Şekle göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
     
A - ) 1 numaralı şerit sola dönüş içindir.
B - ) 2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir.
C - ) 3 numaralı şerit sağa dönüş içindir.
D - ) 1, 2 ve 3 numaralı şeritler ileri seyir içindir.
     
47 - )
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
     
A - ) Alkol kullanımının kaza riskini artırdığı
B - ) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi gösterdiği
C - ) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D - ) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
     
48 - ) Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
     
A - ) Yeşil ışıklı ok söndüğünde
B - ) Işıklı ok yeşil yandığında
C - ) Ana lamba yeşil yandığında
D - ) Işıklı ok kırmızı yandığında
     
49 - )
Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdaki­lerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B - ) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
C - ) Yaya geçinceye kadar durması
D - ) Yaya geçidine uygun mesafede durması
     
50 - )
Şekildeki gibi hemzemin geçide yaklaşan sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
     
A - ) Hızını artırmak
B - ) Hızını azaltmak
C - ) Sabit hızla seyretmek
D - ) Hız sınırını aşmak
     
51 - )
Şekle göre, sürücünün hangisini yapması yasaktır?
     
A - ) Sağa dönüş yapması
B - ) Aynı yönde seyretmesi
C - ) Sola dönüş yapması
D - ) Yayanın geçişini beklemesi
     
52 - ) Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin şehir içi ve şehirler arası yollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
53 - )
Şekildeki tünele girişte sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
     
A - ) hızını azaltmak
B - ) Araç içi ışıkları yakmak
C - ) Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
D - ) Öndeki araçları geçmek
     
54 - )
Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
     
A - ) Önündeki aracı geçmesi
B - ) Hız sınırını aşması
C - ) Takip mesafesini azaltması
D - ) Hızını azaltması
     
55 - ) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?
     
A - ) Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B - ) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C - ) Sağ şeride girmek
D - ) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek
     
56 - )
Şekle göre, geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
     
A - ) Hızını artırması
B - ) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C - ) uzun huzmeli farlarını art arda yakması
D - ) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
     
57 - )
Şekle göre; şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 1 veya 2
     
58 - )
Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
     
A - ) Dönüş işaretini verdikten sonra hızlarını artırmaları
B - ) Bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları
C - ) Hızlarını artırarak dönüşü tamamlamaları
D - ) Dönüşlerini dar kavisle yapmaları
     
59 - ) Şekildeki karşılaşmada araçların kavşağa giriş sırası hangisindeki gibi olmalıdır?
     
A - ) 3 - 2 - 1
B - ) 2 - 1 - 3
C - ) 1 - 2 - 3
D - ) 2 - 3 - 1
     
60 - )
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Hızlanıp yola çıkmalıdır.
B - ) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C - ) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D - ) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
     
61 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
B - ) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçme-sini beklemesi
C - ) Karşılaşma durumunda 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D - ) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
     
62 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
     
A - ) 2. aracın takip mesafesine uymadığı
B - ) 1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C - ) 2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
D - ) 1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
     
63 - )
.
     
A - ) Tarım traktörü
B - ) Otobüs
C - ) Biçerdöver
D - ) At arabası
     
64 - ) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?
     
A - ) Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır.
B - ) Mümkünse geriye dönmelidir.
C - ) Taşıt yolunda yer açmalıdır.
D - ) Aracını hızlandırarak seyretmelidir.
     
65 - ) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
     
A - ) Şeridi daralmış olan, diğerine
B - ) Kamyon sürücüsü, otomobile
C - ) Otomobil sürücüsü, kamyona
D - ) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
     
66 - )
Şekildeki park yerine araçlar, aşağıdakilerden hangisindeki gibi park etmelidir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
67 - ) Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
     
A - ) Park etmek
B - ) Kırmızı ışıkta beklemek
C - ) Yük boşaltmak
D - ) Yolcu indirmek ve bindirmek
     
68 - ) Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
     
A - ) 15
B - ) 20
C - ) 25
D - ) 30
     
69 - ) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
     
A - ) Dönüş ışıkları
B - ) Park ışıkları
C - ) Acil uyan ışıkları
D - ) Yakını gösteren ışıklar
     
70 - )
Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförü hakkında, yolcuların tespitleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.
     
A - ) Yolculuğun çok kısa süreli olduğu
B - ) Yollardaki denetimlerin çok sık yapıldığı
C - ) Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yaptığı
D - ) Yolculuğun bir günden fazla sürdüğü
     
71 - ) seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur
     
A - ) Trafik kazalarındaki ölüm oranının
B - ) Şehir merkezindeki trafik kazalarının
C - ) Şehirler arasındaki trafik kazalarının
D - ) trafikteki görevli sayısının
     
72 - )
Sadece ışık donanımı bozuk olan araç, şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?
     
A - ) 15
B - ) 20
C - ) 25
D - ) 30
     
73 - ) Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?
     
A - ) Taşıtın fren lambalan arızalandığı zaman
B - ) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C - ) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D - ) Sadece öğrenci indirip bindirirken
     
74 - ) Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
     
A - ) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunludur.
B - ) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması araç işletenin isteğine bağlıdır.
C - ) Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır.
D - ) ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait bilgiler basın yayın organlarınca duyurulabilir.
     
75 - ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
     
A - ) SRC 1
B - ) SRC 2
C - ) SRC 3
D - ) SRC 4
     
76 - ) Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
     
A - ) Hızlanma şeridini
B - ) En sağ şeridi
C - ) Ortadaki şeridi
D - ) Yavaşlama şeridini
     
77 - ) Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
     
A - ) Sigorta süresi bitiminde
B - ) Sahibi değiştiğinde
C - ) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D - ) Egzoz muayenesi yapıldığında
     
78 - ) Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
79 - ) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
     
A - ) İklim
B - ) Çevre
C - ) Atmosfer
D - ) Erozyon
     
80 - ) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
     
A - ) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B - ) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C - ) Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması
D - ) Araca gereğinden fazla yolcu alınması
     
81 - ) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
     
A - ) Elektrik enerjisini
B - ) Hidrolik enerjiyi
C - ) Nükleer enerjiyi
D - ) Isı enerjisini
     
82 - ) Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
     
A - ) 4. zaman
B - ) 3. zaman
C - ) 2. zaman
D - ) 1. zaman
     
83 - ) Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçlar, kapalı park alanlarına park edilemez?
     
A - ) LPG
B - ) Motorin
C - ) Benzin
D - ) Gaz yağı
     
84 - ) Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Araç lastiklerinin havası fazladır.
B - ) Radyatör petekleri tıkanmıştır.
C - ) Soğutma sisteminde termostat yoktur.
D - ) Soğutma suyunda antifriz vardır.
     
85 - ) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun parçası değildir?
     
A - ) Enjektör
B - ) Yakıt pompası
C - ) Kızdırma bujisi
D - ) Distribütör
     
86 - ) Aşağıdakilerden hangisi karbüratöre girecek havanın temizlenmesinde görev yapar?
     
A - ) Jikle devresi
B - ) Hava filtresi
C - ) Emme manifoltu
D - ) Egzoz manifoltu
     
87 - ) Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
     
A - ) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
B - ) Yakıt tüketiminin azaltılması
C - ) Araç içi nem oranının ayarlanması
D - ) Hava sirkülasyonunun sağlanması
     
88 - ) Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
     
A - ) Eksi kutuba bağlı olan kabloyu
B - ) Artı kutuba bağlı olan kabloyu
C - ) Şarj kablosunu
D - ) Marş kablosunu
     
89 - ) Akü içerisindeki elektrolit, plâkaların neresinde olmalıdır?
     
A - ) Hizasında
B - ) Altında
C - ) Ortasında
D - ) Üzerinde
     
90 - ) Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
     
A - ) Şarj sistemi parçaları kurulanır.
B - ) Marş sistemi parçaları kurulanır.
C - ) Ateşleme sistemi parçaları kurulanır.
D - ) Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır.
     
91 - ) Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
     
A - ) Motorun çekişten düşmesi
B - ) Endüksiyon bobinin yanması
C - ) Jikle devresinin çalışmaması
D - ) Marş yapıldığında, marş motorunun çalış­maması
     
92 - ) Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
     
A - ) Düşük rölantide
B - ) Sarsıntılı
C - ) Sarsıntısız
D - ) Yüksek rölantide
     
93 - ) Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
     
A - ) Motorun zor çalışması
B - ) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C - ) Motorun iyi soğutulamaması
D - ) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
     
94 - ) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
     
A - ) Motorun rölanti devresinin yüksek olması
B - ) Yağlama sisteminin görev yapamaması
C - ) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
D - ) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
     
95 - ) Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
     
A - ) Buji kablolarının gevşek olması
B - ) Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
C - ) Yağ pompasının arızalı olması
D - ) Alternatörün arızalı olması
     
96 - ) Hangisi motora ilk hareketi verir?
     
A - ) Marş motoru
B - ) Alternatör
C - ) Krank mili
D - ) Kam mili
     
97 - ) Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
98 - ) Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
     
A - ) Vites kutusu yağının
B - ) Motor yağının
C - ) Diferansiyel yağının
D - ) Direksiyon kutusu yağının
     
99 - ) Motor soğutma suyunun sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Şarj göstergesi
B - ) Yakıt göstergesi
C - ) Hararet göstergesi
D - ) Fren hidroliği göstergesi
     
100 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?
     
A - ) Motor suyunun az oluşu
B - ) Akünün tam şarj yapılması
C - ) Fren hidroliğinin az olması
D - ) Araç deposundaki yakıtın az olması
     
101 - ) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
     
A - ) Bujilerin arızalanması
B - ) Su pompasının sızdırması
C - ) Debriyajın kaçırması
D - ) Hararet göstergesinin arızalanması
     
102 - ) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
     
A - ) El fren lambasının
B - ) Park lambasının
C - ) Sinyal lambasının
D - ) Şarj lambasının
     
103 - ) Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
     
A - ) Motor hararet yapar.
B - ) Motor yağ yakar.
C - ) Alternatör yatakları bozulur.
D - ) Bujiler ateşleme yapamaz.
     
104 - ) Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
     
A - ) Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
B - ) Marş motoru arızalıdır.
C - ) Buji kablolarından biri çıkmıştır.
D - ) Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
     
105 - ) Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Bujiler arızalıdır.
B - ) Alternatör arızalıdır.
C - ) Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
D - ) Endüksiyon bobini arızalıdır.
     
106 - )
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?
     
A - ) Aks
B - ) Şaft
C - ) Vites kutusu
D - ) Kavrama
     
107 - ) Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
     
A - ) Aracın hız kullanılması
B - ) Ani ve sert kalkış yapılması
C - ) Aracın yavaş kullanılması
D - ) Park hâlinde viteste bırakılması
     
108 - ) Birinci vitese takılmış durumdaki aracı ilk harekete geçirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
     
A - ) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.
B - ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaj pedalına basılır.
C - ) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.
D - ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken fren peda­lına basılır.
     
109 - )
.
     
A - ) I - II
B - ) I - III
C - ) II-III
D - ) I - II-III
     
110 - ) Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Duran araca ilk hareketi vermektir.
B - ) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamaktır.
C - ) Aracın emniyetli olarak hızını artırmaktır.
D - ) Duran aracı sabitlemektir.
     
111 - ) Fren hidrolik seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
     
A - ) Haftalık
B - ) Aylık
C - ) Günlük
D - ) Altı aylık
     
112 - ) Yay salınım süresini kısaltan ve sınırlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Rotil
B - ) Amortisör
C - ) Aks
D - ) Şaft
     
113 - ) Direksiyon simidinin hareketi, hangi parça aracılığıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir?
     
A - ) Tekerlekler
B - ) Rotlar
C - ) Akslar
D - ) Direksiyon mili
     
114 - )
.
     
A - ) I - II - III - IV - V
B - ) IV � III � II � I � V
C - ) III � I � II � V� IV
D - ) I � III � II � V � IV
     
115 - ) Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olabilir?
     
A - ) Lastiklerin patinaj yapmasına
B - ) Vantilatör kayışının kopmasına
C - ) Lastik kenarlarının daha çabuk aşınmasına
D - ) Araç hızının artmasına
     
116 - ) Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir?
     
A - ) Sürücü koltuğu
B - ) Dinlenme koltuğu
C - ) Yolcu koltuğu
D - ) Bebek koltuğu
     
117 - ) Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Camın patlamasını önlemek
B - ) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
C - ) Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
D - ) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
     
118 - ) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?
     
A - ) Aracın motorunu çalıştırabilmek için
B - ) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için
C - ) Aracın hareket etmesini engellemek için
D - ) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için
     
119 - )
Aracın gösterge panelinde bulunan, şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?
     
A - ) Uzun farların yandığını
B - ) Kısa farların yandığını
C - ) El freninin çekilmiş olduğunu
D - ) Cam rezistansının çalıştığını
     
120 - ) Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?
     
A - ) Supap ayarı
B - ) Yağ değişimi
C - ) İlk bakım
D - ) Lastik bakımı
     
Aydın Sarı Sürücü Kursu Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi Giriş Kat No:49 Şirinevler - Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar
( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44