ılkyardım Sınav Soruları Deneme Testi

1 Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
A) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B) Yaralının hemen hastaneye taşınması
C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D) Tıbbi yardım istenmesi
2 Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A) Dolaşım sistemini
B) Hareket sistemini
C) Boşaltım sistemini
D) Sindirim sistemini
3 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A) 10 - 20
B) 40 - 50
C) 60 - 100
D) 100 - 120
4 ınsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
B) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C) Atardamardaki kan basıncı, toplardamardakinden fazladır.
D) Kılcal damardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
5 Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A) Kâğıt mendil
B) Oksijenli su
C) Alkol
D) Gazlı bez
6 Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?
A) Motosiklet
B) Kamyonet
C) Kamyon
D) Otobüs
7 Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A) Nabız sayısının azalmasından
B) Göğüs kafesinin yükselmesinden
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Yüzünün sararmasından
8 şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
C) Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda
D) Dilin geriye kaçıp, hava yolunu tıkadığı durumlarda
9 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması
C) Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
10 Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
11 Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Bilincini açık tutmaya çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
12 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A)
B)
C)
D)
13 ılk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak iyi misiniz? diye sorar.Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Solunumu
B) Ağız içi
C) Bilinci
D) Göğüs hareketi
14 Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? I- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması II- Solunum kontrolü III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A) I - II - III
B) II - III - I
C) III - II - I
D) I - III - II
15 Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B) Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D) Kanayan damarın üzerine bastırmak
16 Kanama olan bölgeye turnike uygulanabilmesi için gerekli olan şartların en doğru olarak verildiği seçenek hangisidir?
A) Vücutta atardamarların geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır.
B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölgeye uygulanır.
C) Vücutta toplardamarların geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır.
D) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölgeye uygulanır.
17 Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
A) Reflekslerin kaybolması
B) Kazazedenin bilincini yitirmesi
C) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
18 Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A) Midenin
B) Akciğerin
C) Karaciğerin
D) Dalağın
19 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
20 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) Kalça
B) Omuz
C) Göğüs
D) El
21 Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topuktan koltuk altına kadar
22 Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
A) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D) Eklemde morarma ve şişlik
23 Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanının
B) Açık ve net adresin
C) Yaralıların kimliklerinin
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının
24 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Turnike uygulanan
B) Ayağında çıkık olan
C) Birinci derecede yanığı olan
D) Solunum zorluğu çeken
25 Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan
B) Kaburga kırığı olan
C) Kolunda yara ve kırık olan
D) Birinci derecede yanığı olan
26 Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
27 Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Elektrikli battaniyeye sarılması
B) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C) Donan bölgeye oğularak masaj yapılması
D) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
28 Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden değildir?
A) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
B) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
C) ıshal veya kabızlık oluşması
D) Solunumun durması
29 Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
B) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
D) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
30 Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma
B) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Reflekslerinde zayıflama