17 Nisan 2010 A2 Trafik Sınav Soruları Deneme Testi

1 Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
B) Karayolları Genel Müdürlüğünden
C) Emniyet Genel Müdürlüğünden
D) Belediye Başkanlığından
2 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre,yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A) Geçiş hakkı
B) Bağlantı yolu
C) Hemzemin geçit
D) Geçiş üstünlüğü
3 şekildeki motosikletin bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ana yol
B) Tali yol
C) Ekspres yol
D) Bölünmüş kara yolu
4 Aşağıdakilerden hangisi kara yolunun unsurlarından değildir?
A) Araç
B) Köprü
C) Banket
D) Kavşak
5 şekildeki trafik ışığında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sola dönülebileceğini
C) Sadece sağa dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
6 şekildeki trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Beklemelidir.
B) Sola dönmelidir.
C) Doğru gitmelidir.
D) Sağa dönmelidir.
7 şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
A) Geriye dönmelidir.
B) Hızını azaltmalıdır.
C) Hızını artırmalıdır.
D) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
8 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
C) Bisikletin giremeyeceğini
D) Bisikletin geçebileceğini
9 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Tünel yaklaşımını
B) Sola mecburi yönü
C) Dönel kavşak yaklaşımını
D) Sola tehlikeli devamlı virajı
10 Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?
A)
B)
C)
D)
11 şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) U dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi
12 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini
B) 70 metreden sonra yolun daralacağını
C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını
13 şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir?
A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
14 Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?
A)
B)
C)
D)
15 şekildeki gibi yan yana devamlı iki çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aracın hızına göre iki şeridin de kullanılabileceği
B) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı
C) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği
D) Bölünmüş yol hâline geldiği
16 Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Yol çizgileri
B) Işıklı işaret cihazları
C) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D) Yolda yaya geçitlerinin olması
17

şekle göre, geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
18 şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir.
B) Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır
C) Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir.
D) Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamalıdır.
19 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik ışıkları
B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik görevlisi
20 Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması yasak değildir?
A) ıki şeridi birden kullanmaları
B) Kavşaklarda şerit değiştirmeleri
C) ışaret vermeden şerit değiştirmeleri
D) ıki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları
21
Aksine bir işaret yoksa şekildeki motosikletin yerleşim yeri içinde azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 50
D) 70
22 Hız sınırlarının %30'dan fazla ihlal edilmesi hâlinde, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
23 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Fren mesafesi kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Duruş mesafesi kadar
D) ıntikal mesafesi kadar
24 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) ışaret verdiği anda manevraya başlamalıdır
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
25şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) 3 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
B) 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
C) 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
D) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
26

şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B) Diğer araçların durmasını sağlamalıdır.
C) 2 ve 3 numaralı araçların geçmelerini beklemelidir.
D) 3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmelidir.
27 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Tarım taşıtları
B) Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
C) Gümrük muhafaza araçları
D) Toplu taşıma araçları
28 Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
29 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
B) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
C) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
D) Yavaşlamaları
30 Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?
A) Kırmızı ışıkta beklemek
B) Yolcu indirmek ve bindirmek
C) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
D) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
31 Motosiklet yolcuları aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadırlar?
A) Koruma eldiveni
B) Yağmurluk
C) Koruma kemeri
D) Koruma başlığı
32 Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Okul taşıtını geçmemelidir.
B) Hızını artırarak geçmelidir.
C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
33 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Trafik görevlisine haber vermesi
B) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
34 I- Takip mesafesine uymama
II- Arkadan çarpma
III- Zorunlu hâller dışında park etmede veya duraklamada gereken tedbirleri almama
Yukarıdakilerden hangileri, trafik kazalarında asli kusur değildir?
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
35 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi
36 Aracının rengini değiştiren kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
37 I- Motosiklet
II- Motorlu bisiklet
III- Lastik tekerlekli traktör A2 sınıfı sürücü belgesi ile yukarıdaki taşıtlardan hangileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) I - II
C) I - III
D) I - II - III
38 Sürücü belgesini araç kullanırken yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası
B) Trafikten süresiz men
C) Para cezası ve ceza puanı
D) Sürücü belgesine 6 ay el koyma
39 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A) Sesli ilan
B) Gürültü
C) Duyuru
D) Konuşma
40 Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
A) Araç egzozlarının delik veya tıkanık olması
B) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu araçla gidilmesi
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması