17 Nisan 2010 B C D E Trafik Deneme Testi

1 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?
A) il Trafik Komisyonu
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
2 Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A) Trafik
B) Ulaşım
C) Taşıma
D) Erişme
3 şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1-Bağlantı yolu 2-Tali yol
B) 1-Ana yol 2-Tali yol
C) 1-Bölünmüş karayolu 2-Bağlantı yolu
D) 1-ıki yönlü karayolu 2-Tek yönlü kara yolu
4 Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt
B) Kamp taşıtı
C) Minibüs
D) Otobüs
5 şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
A) Harekete hazırlanmalıdır.
B) Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
C) Dönüş yapacağı yola girmelidir.
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır.
6 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç işareti” talimatıdır?
A)
B)
C)
D)
7 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
C) Bisikletin geçebileceğini
D) Bisikletin giremeyeceğini
8 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
9 şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
A) Hız sabit tutulur.
B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
10 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Kasisli yolu
B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
11 Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A)
B)
C)
D)
12
şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Geçme yasağının sona erdiğini
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
D) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
13
şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C) Duraklama ve park etme yasağını
D) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
14 Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?
I II III
A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
15 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A)
B)
C)
D)
16 Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A)
B)
C)
D)
17 Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını
18 Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
19 Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır?
I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
20 Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.Bu araçlardan
hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
I II III
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
21 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
22 Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
23 Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) Çok dikkatli olduğu
B) Çok tecrübeli olduğu
C) Trafik kuralına uymadığı
D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
24 Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A) ıki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar
25şekle göre, geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenir?
I- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
III- Geçiş kurallarına uyduğu
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
26 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde
27şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmak zorundadır?
A) Hızını artırmak
B) 2 numaralı aracın geçişini beklemek
C) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmak
D) Dönüş sırasında bir gözcü bulundurmak
28 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Tarım araçları
B) Toplu taşıma araçları
C) Gümrük muhafaza araçları
D) Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
29 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B) ınen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C) ınen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) ınen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
30 Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
31 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
32 Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A) 50
B) 100
C) 125
D) 150
33
Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
34 Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
35 Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) “DUR” lambası ve sis ışıkları
B) Park lambası ve yangın söndürücü
C) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
36 Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Kasa üzerinin kapalı olması
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
37 Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A) Sadece sürücünün bildiği bir yerde
B) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C) Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
38 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin
B) Hızlanma şeridinin
C) Tırmanma şeridinin
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
39 Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A) Banketleri
B) Yaya geçitlerini
C) Geçiş yollarını
D) Yaya yollarını
40
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
41 Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
42 “E” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
43 Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
C) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
D) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
44 Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A) Otomobil
B) Çekici
C) Otobüs
D) Kamyonet
45 Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A) ılk yardım tedbirlerini almakla
B) Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
D) Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
46 Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere uygulanır?
A) Sürücü belgesi almaktan men
B) Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis
C) ıki aydan üç aya kadar hafif hapis
D) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis
47 Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A) Otobüs
B) Minibüs
C) Taksi
D) Dolmuş taksi
48 Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A) Otobüs – Çekici
B) Minibüs – Kamyonet
C) Otomobil – Taksi otomobil
D) Motosiklet – Motorlu bisiklet
49 Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A) Harita ve kroki
B) Yolcu ve yük
C) Reflektör
D) Yangın tüpü
50 Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir?
A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
B) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
D) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak