Ehliyet Deneme Testleri
(1) Aracı çalıştırmak için marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(2) Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
(3) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası değildir?
(4) Anî olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbî tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir?
(5) Kazayı görüp müdahale eden bir kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
(6) Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
(7) İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(8) Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?
(9) Aşağıdakilerden hangisi omurganın içindeki boşlukta bulunur?
(10) Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki donma belirtilerindendir?
(11) Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?
(12) El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir dış kanamayı durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
(13) Aşağıdaki malzemelerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
(14) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
(15) Baygın durumdaki kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(16) Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
(17) Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
(18) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
(19) Kalp masajında, göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı nedir?
(20) Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
(21) Aşağıdakilerden hangisi, kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?
(22) Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(23) Organ nakli ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
(24) Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
(25) Aşağıdakilerden hangisi kol(pazı) kemiği kırıklarının tespit işleminde yapılan uygulamalardan biridir?
(26) Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
(27) Hangi durumdaki kazazede sağlık kuruluşuna taşınmada 1. derecede önceliklidir?
(28) Sindirim yolu ile zehirlenen hasta kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?
(29) Aşağıdakilerden hangisi, egzoz gazı ile zehirlenmede daha etkilidir?
(30) Sürücü adayında, işitme yetersizliği olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
(31) Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
(32) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?
(33) Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir?
(34) Taşıtların bir dizi hâlinde, güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir?
(35) Taşıt yolunun her iki yönündeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne ad verilir?
(36) Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu araca ne denir?
(37) Sesli veya yazılı ışıklar kime hitap eder?
(38) Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?
(39)
Şekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir?
(40)
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(41)
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(42)
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
(43)
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
(44) Aşağıdakilerden hangisi "azamî hız sınırlaması" anlamındadır?
(45) Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(46)
Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?
(47) Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
(48) Aşağıdakilerden hangisi, çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?
(49) Çok şeritli ve tek yönlü yollarda sürücüler hangi şeritte seyretmelidirler?
(50) Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
(51) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azamî hız saatte kaç kilometredir?
(52) Saatte 80 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmek zorundadır?
(53) Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
(54)
Şekildeki trafik ve yol durumuna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
(55) Araç geçme işleminin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
(56) Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır?
(57) Işıksız kavşağa giren bir sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?
(58) Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
(59) Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
(60)
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
(61) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
(62) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
(63) İniş eğimli yolda seyreden araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?
(64) Aşağıdakilerden hangisi "DURMA" değildir?
(65) Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
(66) Park edilirken aşağıdakilerden hangi-sinin yapılması zorunludur?
(67) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
(68) Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
(69) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
(70) Arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
(71) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
(72) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
(73) Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?
(74) Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
(75) Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs, kamyonet ve kamyonlar için azamî hız saatte kaç kilometredir?
(76) Yaya yolu bulunmayan karayollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
(77) Trafiğe çıkacak bir araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
(78) Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
(79) B sınıfı sürücü belgesiyle, aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
(80) Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(81) Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağ-lığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
(82) Araçlarda kullanılan motor çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
(83) Dizel motorlarında aşağıdaki yakıtlar-dan hangisi kullanılır?
(84) Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
(85) Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(86) Bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aşağıdakilerden hangisidir?
(87) Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilâve edilir?
(88) Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
(89) Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?
(90) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
(91) Hava filtresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(92) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
(93) Aracın fazla yakıt sarfiyatı nasıl anlaşılır?
(94) Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir?
(95) Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?
(96) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
(97) Aracı çalıştırmak için marş yapıldığında marş motoru calışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(98) Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(99) Karterin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(100) Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda aşağıdakilerden hangisi değiştirilmez?
(101) Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(102) Araçta soğutma sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(103) Vantilatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(104) Fanlı soğutma sisteminde, fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
(105) Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir?
(106) Marşa basılıp motor çalıştığında hangi lâmbanın sönmesi gerekir?
(107) Farların bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(108) Şarj göstergesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(109) Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(110) Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
(111) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
(112) Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
(113) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
(114) Araç, düz yolda normal hızla seyrederken bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(115) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(116) Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(117) Aracın kampanaları aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(118) Fren hidrolik kabındaki hidrolik yağının seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
(119) Rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(120) Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Menu Anasayfa