Aydın Sarı Sürücü Kursu Yasal Uyarı

© Marka ve patenti Türk patent Enstitüsü kurumundan tescil edilmiş olan "Aydın Sarı Sürücü Kursu"
firmamızın adının başka linkler altına alınması  açık olarak yasaktır.
©
www.aydinsari.com.tr  nin tüm içeriği ,haber ve fotoğraflarının tüm hakları saklıdır. Aydın Sarı Sürücü Kursu'nun onayı olmadan, fotoğraflarının veya haber içeriğinin kopyalanması, açık olarak yasaktır.
©
www.aydinsari.com.tr
'nın tüm Telif hakları saklıdır. Aydın Sarı Sürücü Kursu'nun önceden yazılı onayı olmadan, içeriğinin ve fotoğraflarının kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. Telif Hakları Kanunu'nun İlgili Hükümleri:
© TMBB'de 9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen
5187 sayılı Basın Kanunu, yukarıda söz edilen yasaklara uymayanlara ağır cezalar getirmektedir.Basın Kanunu'nun "Yeniden Yayım"a ilişkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezaları düzenleyen 24. Maddesi şöyledir:
"MADDE 24. - Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmibin yeni türk  lirasından kırkbin yeni türk lirasına kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar." Ayrıca Basın Kanunu'nun 27. maddesi ile "Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır" hükmü getirilmiştir.
Aydın Sarı ve oğul.tic.ltd.şti., yukarıda açıkça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkında, Telif Hakları Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca her türlü hukuki girişimde bulunacaktır .

Menu Anasayfa