Yaya Geçitlerinden Geçme Kuralları

YAYA, OKUL, DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEN GEÇME

Yaya ve Okul Geçitlerine yaklaşan sürücüler

  • Hızlarını azaltmaları,
  • Geçitten geçen yaya veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri,
  • Varsa okul geçit görevlisinin işaretine uymaları, zorunludur.

Demiryolu Geçitlerinde Sürücülerin

  • Geçidin durumuna uygun hızla geçmeleri,
  • Işıklı veya sesli talimatın vereceği "DUR" işaretine uymaları,
  • Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemeleri

Sürücülerin Kontrolsüz Demiryolu geçitlerinde

  • Geçmeden önce geçide makul bir mesafede durmaları,
  • Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri, mecburidir.

ARAÇLARIN BOYUTLARI, AĞIRLIKLARI

Araçların Yüklü ve Yüksüz Boyutları
Azami genişlik 2,55 m.
Azami Yükseklik 4,00 m.
Azami Uzunluk
İki dingilli araçlarda 12,00 m.
İki dingilli otobüs ve troleybüslerde 12,00 m.
Üç veya daha çok dingilli araçlarda 12,00 m.
Üç dingilli tek katlı otobüslerde 12,60 m.
Üç dingilli tek ve çift katlı otobüslerde 15,00 m.
Yarı römorklu araçlarda 16,00 m.
Masraflı (körüklü) otobüslerde 18,00 m.
Bir römorklu katarlarda 18,75 m.
İki römorklu katarlarda 22.00 m.
Araçların Azami Ağırlıkları
Dingil ağırlıkları
Tahriksiz tek dingilde 10 ton
Tahrikli tek dingilde 11,5 ton
İki dingilli aks gruplarında
Motorlu Araçlarda
Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise 11,5 ton
Dingiller arası mesafe 1 m.ile 1,3 m. arası ise 16 ton
Dingiller arası mesafe 1,3 m. ile 1,8 m. arası ise 18 ton
Römork ve Yarı Römorklarda
Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise 11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1,3 m. arası ise 16 ton
Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,8 m.arasıise 18 ton
Dingiller arası mesafe 1,8 m. denbüyük ise 18 ton
Üç dingili aks guruplarında
Dingiller arası mesafe 1,3 m. den az ise 21 ton
Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,4 m.arası ise 24 ton
Toplam ağırlıklar
İki dingilli motorlu araçlarda 18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton
Dört dingilli römorklu araçlarda yarı römork dingil
grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda
38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya
römorklu katarlarda
40 ton
Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda 44 ton

Menu Anasayfa