Yaya Geçitlerinden Geçme Kuralları

YAYA, OKUL, DEMİRYOLU
 GEÇİTLERİNDEN GEÇME

Yaya ve Okul Geçitlerine yaklaşan sürücüler:

1- Hızlarını azaltmaları,

2- Geçitten geçen yaya veya geçmek üzere
bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri,

3- Varsa okul geçit görevlisinin işaretine uymaları,
 zorunludur.

Demiryolu Geçitlerinde Sürücülerin:

1- Geçidin durumuna uygun hızla geçmeleri,

2- Işıklı veya sesli talimatın vereceği "DUR" işaretine
 uymaları,

3- Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan
bariyer varken geçide girmemeleri

Sürücülerin Kontrolsüz Demiryolu geçitlerinde:

1- Geçmeden önce geçide makul bir mesafede
durmaları,

2- Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından
emin olduktan sonra geçmeleri, mecburidir.

 

ARAÇLARIN BOYUTLARI, AĞIRLIKLARI

Araçların Yüklü ve Yüksüz Boyutları:

Azami genişlik................2,55  m.

Azami Yükseklik.............4,00  m.

                         Azami Uzunluk

-İki dingilli araçlarda................................12,00   m.

-İki dingilli otobüs ve troleybüslerde...........12,00   m.

-Üç veya daha çok dingilli araçlarda..........12,00    m.

-Üç dingilli tek  katlı otobüslerde...............12,60    m.

-Üç dingilli tek  ve çift katlı otobüslerde......15,00   m.

-Yarı römorklu araçlarda..........................16,00    m.

-Masraflı (körüklü) otobüslerde..................18,00   m.

-Bir römorklu katarlarda...........................18,75    m.

-İki römorklu katarlarda...........................22.00    m.

 

Araçların Azami Ağırlıkları :

Dingil ağırlıkları

-Tahriksiz tek dingilde.........10     ton

-Tahrikli tek dingilde...........11,5  ton

İki dingilli aks gruplarında

            -Motorlu Araçlarda

-Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise.........11,5   ton

-Dingiller arası mesafe 1 m.ile 1,3 m. arası ise..16  ton

-Dingiller arası mesafe 1,3 m. ile 1,8 m. arası ise..................18  ton

            -Römork ve Yarı Römorklarda

-Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise............11  ton

-Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1,3 m. arası ise..16  ton

-Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,8 m.arasıise..18  ton

-Dingiller arası mesafe 1,8 m. denbüyük ise......18  ton

Üç dingili aks guruplarında

-Dingiller arası mesafe 1,3 m. den az ise.........21  ton

-Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,4 m.arası ise.24  ton

Toplam ağırlıklar

-İki dingilli motorlu araçlarda.........................18  ton

-Üç dingilli motorlu araçlarda.........................25  ton

-Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı
  otobüslerde.............................................28  ton

-Dört dingilli motorlu araçlarda.......................32  ton

-Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda.36 ton

-Dört dingilli römorklu araçlarda yarı römork dingil
  grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda...............38  ton

-Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya

  römorklu katarlarda...................................40  ton
-Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda......44  ton

Sayfa : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22

 


Menu Anasayfa