Src belgesi şartları
AYDIN SARI SRC MESLEKİ EĞİTİM KURSU
 RESMİ WEB SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZwww.srcbelgesiburada.com
ww.aydinsarisrcbelgesi.com


Src belgesi, şartları taşıyan için temelli uzatıldı.

Ulaştırma Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5 – Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde mesleki yeterlilik belgesi olmadığı anlaşılan kişiler hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – 25/2/2006 tarihi itibariyle 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az beş yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri şartıyla doğrudan ilgili ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi verilir.

25/2/2006 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara, ÜDY ve SRC5 türü mesleki yeterlilik belgeleri hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri şartıyla doğrudan ilgili ODY veya SRC türü mesleki yeterlilik belgesi verilir.

Bu madde kapsamında mesleki yeterlilik belgesi alacaklarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki eğitim şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETLERİNİN (SRC-ODY-ÜDY) YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARINA İLİŞKİN DUYURU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) ÜCRETLERİNİN YATIRILABİLMESİ İÇİN VAKIFBANK EMEK ŞUBESİNDE BİR TAHSİLAT HESABI AÇILMIŞTIR.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETİNİ YATIRMAK İSTEYENLER 16.03.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN HERHANGİ BİR VAKIFBANK ŞUBESİNE BAŞVURARAK, MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) ÜCRETİNİ ÖDEMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEREK, T.C. KİMLİK NUMARALARINI BELİRTMEK SURETİYLE İŞLEM YAPTIRABİLECEKLERDİR.NOT: TAHSİLATLAR; HESABA PARA YATIR, HAVALE, EFT, İNTERNETTEN YATIRMA ŞEKLİNDE KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR.

DUYURU

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci Maddesi’nde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 20.02.2009 tarihli ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün www.kugm.gov.tr internet adresindeki Mevzuatlar bölümünden de ulaşılabilmektedir.

Buna göre, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci Maddesi kapsamında doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) SRC,ÜDY,ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler 20.02.2009 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen merkezlere müracaatta bulunabilirler.

MÜRACAAT MERKEZLERİ

Ulaştırma Bakanlığı-Gazi Üniversitesi KTF Mesleki Yeterlilik İnc. Değ. ve Gel. Merkezi Beşevler/ANKARA
Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Erzurum Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü


AÇIKLAMA

1- Karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur

Bunlardan 25.02.2006 tarihinden önce üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, SRC belgesini eğitime ve sınava katılmaksızın doğrudan alma hakkına sahiptirler.

25.02.2006 tarihinden önce üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayanlar eğitime ve Bakanlığımızca yapılacak/yaptırılacak sınavlara katılarak bu belgeyi almış olmak zorundadırlar.

Eğitim vermek üzere bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanmaktadır.

Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadığı anlaşılan sürücüler ve işletmeciler hakkında Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

2- Üst Düzey Yönetici ile Orta Düzey Yönetici Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 01.07.2009 tarihine kadar aranmayacaktır.

http://www.kugm.gov.tr:7778/BysWEB/DownloadBelgeServlet?read=db&fileId=928940276

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETLERİNİN (SRC-ODY-ÜDY) YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARINA İLİŞKİN DUYURU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) ÜCRETLERİNİN YATIRILABİLMESİ İÇİN VAKIFBANK EMEK ŞUBESİNDE BİR TAHSİLAT HESABI AÇILMIŞTIR.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETİNİ YATIRMAK İSTEYENLER 16.03.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN HERHANGİ BİR VAKIFBANK ŞUBESİNE BAŞVURARAK, MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) ÜCRETİNİ ÖDEMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEREK, T.C. KİMLİK NUMARALARINI BELİRTMEK SURETİYLE İŞLEM YAPTIRABİLECEKLERDİR.NOT: TAHSİLATLAR; HESABA PARA YATIR, HAVALE, EFT, İNTERNETTEN YATIRMA ŞEKLİNDE KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR.


Begen
Aydın Sarı Sürücü Kursu Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi Giriş Kat No:49 Şirinevler - Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar
( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44
Android app on Google play

Online Uçak Bileti Web Sitemize Ait Android Uygulamaları

Avable on the appstore
Sürücü Kursu