1- Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? 
A-) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır.
B-) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir
C-) Felaketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez
D-) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler.

2- Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir? 
A-) Yolun bakımsız oluşu
B-) Kaldırımların yetersizliği
C-) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D-) Eski ve yetersiz araçların kullanılması

3- Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir? 
A-) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B-) Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C-) Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D-) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

4- Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur? 
A-) Hücre -» Doku -» Organ -» Sistem
B-) Organ -» Hücre -» Doku -» Sistem
C-) Sistem -» Doku -» Organ -» Hücre
D-) Hücre -» Organ -» Doku -» Sistem

5- Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır? 
A-) Sinir sistemi
B-) Sindirim sistemi
C-) Dolaşım sistemi
D-) Solunum sistemi

6- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? 
A-) Mide
B-) Akciğer
C-) Karaciğer
D-) Beyin

7- Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A-) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi hariç) bulundurulur.
B-) Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
C-) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
D-) Sadece A1, A2 ve G sınıfı belge ile kullanılan araçlarda bulundurulur.

8- Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir? 
A-) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
B-) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak
C-) Kaza yerinin uzaktan görülebilmesi için büyük bir ateş yakarak dikkat çekmek
D-) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

9- Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? 
A-) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B-) Ayak tarafından çıkarılmasına
C-) Baş tarafından çıkarılmasına
D-) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına

10- Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? 
A-) Boylamasına karın yaralanması olanlarda
B-) Ağız-burun çevresinde kanama olanlarda
C-) Omurga yaralanmalarında
D-) Kapalı göğüs yaralanmalarında

11- Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir? 
A-) Kanın kalbe gelme hızının artması
B-) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C-) Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma
D-) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması

12- Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir? 
A-) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B-) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C-) Kaç yaralı olduğuna bakılması
D-) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

13- Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? 
A-) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B-) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C-) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D-) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

14- Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B-) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C-) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D-) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

15- Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder? 
A-) Kanayan yerin ilaçla tedavi edilmesi yöntemidir.
B-) Kanayan yer üzerine sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C-) Kanayan yerin alt kısmına basınçlı sargı uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D-) Kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

16- Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? 
A-) Soğuk nemli cilt, titreme
B-) Hareketlilik, saldırganlık hali
C-) Cildin kızarması, aşırı terleme
D-) Vücut sıcaklığında yükselme

17- Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? 
A-) Vücut sıcaklığı düşürülür.
B-) Duyu organları uyarılır.
C-) Sekerli, soğuk içecek verilir.
D-) Hastaneye götürülür

18- Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir? 
A-) Uyarılara reaksiyonsuzluk
B-) Hırıltılı solunum
C-) Bilinçsizlik ve uyku
D-) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

19- Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 
A-) Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutması
B-) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması
C-) Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi
D-) Hastayı sert bir zemine sırt üsttü yatırması

20- Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır? 
A-) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sar­mak ve nakletmek
B-) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C-) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
D-) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek

21- Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır.
B-) Araç çalışır vaziyette iken yaralılar oradan uzaklaştırılır.
C-) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır.
D-) itfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir.

22- Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? 
A-) Turnike uygulama
B-) Kuvvetli masaj
C-) Kalp seviyesinin altında tutma
D-) Hareketsiz kalmasını sağlama

23- Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? 
A-) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B-) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C-) Bulantı ve kusmanın olması
D-) Vücut sıcaklığının artması

24- Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır? 
A-) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B-) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C-) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D-) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

25- Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır? 
A-) inerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B-) inerken başı yukarda, çıkarken başı aşağıda
C-) inerken ve çıkarken başı aşağıda
D-) inerken ve çıkarken başı yukarda

26- Bir kaza yerinden sağlık kurulusuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir? 
A-) Şoka giren
B-) Kolu çıkan
C-) Ayağı burkulan
D-) Birinci derecede yanığı olan

27- Aşağıdaki durumların hangisinde egzos gazı daha fazla zarar verir? 
A-) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B-) Karbüratörden sızan egzoz gazına maruz kalındığında
C-) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
D-) Tünelde, uzun süre camları kapalı olarak araç kullanıldığında

28- Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A-) Tüm zehirlenme olaylarında verilmelidir
B-) ilaç zehirlenmelerinde sulandırılarak verilir.
C-) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.
D-) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

29- Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtisidir? 
A-) Aşırı terleme
B-) Aşırı heyecan
C-) Hareketliliğin artması
D-) Sıcak ve kuru cilt

30- Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B-) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C-) Trafik kurallarının davranış haline dönüşmemiş olması
D-) Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi

31- Aşağıdakilerin hangisinde Karayolları Trafik Kanunu uygulanmaz? 
A-) Otoyollarda
B-) Tek yönlü kara yollarında
C-) Bölünmüş kara yollarında
D-) Deniz yollarında

32- Araçların durma ve duraklamayı gerektiren haller dışında bırakılmasına ne denir? 
A-) Muayene
B-) Otopark
C-) Park etme
D-) Manevra

33- İki yöndeki taşıt trafiği için kullanılan kara yoluna ne ad verilir? 
A-) iki yönlü kara yolu
B-) Bölünmüş kara yolu
C-) Tek yönlü kara yolu
D-) çok şeritli kara yolu

34- Kara yolunun hangi kısmı, yalnızca zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılır? 
A-) Yaya yolu
B-) Banket
C-) Geçiş yolu
D-) Bağlantı yolu

35- İzin verilebilen yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir? 
A-) iş makinesi
B-) Kamyonet
C-) Kamyon
D-) Tarım traktörü

36- Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? 
A-) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B-) Trafikten ömür boyu men edilir.
C-) 6 ay hapis cezası verilir.
D-) Sürücü belgesi varsa geri alınır.

37- Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? 
A-) Kırmızı ışıkta
B-) Sarı ışıkta
C-) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D-) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

38- Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır? 
A-)
B-)
C-)
D-)

39- şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? 
A-) Geriye dönmelidir.
B-) Hızını azaltmalıdır.
C-) Hızını artırmalıdır.
D-) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.

40- şekildeki trafik işaretine Göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A-) Yol yüzeyi arızalıdır.
B-) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C-) Yolda yapım çalışması vardır.
D-) Yolda tümsek vardır.

41- şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 
A-) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
B-) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
C-) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
D-) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

42- şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? 
A-) Kontrolsüz kavşağı
B-) Dönel kavşak yaklaşımını
C-) Demiryolu geçidini
D-) Ana yol-tali yol kavşağını

43- şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır? 
A-) Sola dönüşü
B-) Sağa dönüşü
C-) U dönüşünü
D-) Park etmeyi

44- şekildeki trafik işareti neyi yasaklar? 
A-) Geri gitmeyi
B-) Sola dönmeyi
C-) "U" dönüşü yapmayı
D-) Ada etrafında dönmeyi

45- şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 
A-) Tarım traktörünün geçebileceğini
B-) Tarım traktörünün giremeyeceğini
C-) Sadece tarım traktörünün girebileceğini
D-) Tarım traktörlerinin park edebileceğini

46- Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir? 
A-)
B-)
C-)
D-)

47- Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler? 
A-) Yol çizgileri
B-) lşıklı işaret cihazları
C-) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D-) Yolda yaya geçitlerinin olması

48- Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 profilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır? 
A-) 6 ay
B-) 1 yıl
C-) 2 yıl
D-) 5 yıl

49- şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? 
A-) Dur çizgisinde mutlaka durması
B-) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C-) ileri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D-) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

50- Sürücülerin hangi davranışı, trafik kazalarının azalmasında etkili olur? 
A-) Yüksek sesle müzik dinlenmesi
B-) Trafikte tutarlı davranış göstermesi
C-) Trafik işaret levhalarına dikkat etmemesi
D-) Yorgun olarak araç kullanması

51- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur? 
A-) Tarlada çift süren traktörün arızalanması
B-) Demiryolu geçitlerinin kontrollü olması
C-) LPG yakıtlı araçların kapalı park alanlarına park edilmesi
D-) Araçların trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde park edilmesi

52- Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler? 
A-) Önlerinde seyreden araç yoksa
B-) Arkalarından gelen aracı yavaşlatmak için
C-) Geçmek, dönmek ve park etmek için
D-) Arkalarından gelen araca yol vermek için

53- Gidişe ayrılan en soldaki şerit aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır? 
A-) Banket yoksa
B-) Geçme ve dönmede
C-) Aracın cinsi ve hızı uygunsa
D-) Trafik yoğun değilse

54- şekle göre, araç sürücüsünün hangisini yapması yasaktır? 
A-) Aynı yönde seyir etmesi
B-) Sağa dönüş yapması
C-) Sola dönüş yapması
D-) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

55- Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? 
A-) Duruş mesafesi kadar
B-) Takip mesafesi kadar
C-) Fren mesafesi kadar
D-) intikal mesafesi kadar

56- İki yönlü kara yolunda araç geçilirken, geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir? 
A-) Yolun geniş olması
B-) Karşıdan gelen araç bulunmaması
C-) Geçişi güvenli şekilde tamamlaması
D-) Arkadan gelen araçların hızlı olması

57- Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? 
A-) şerit değiştirmelerde
B-) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C-) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D-) Sürücülere geç mesajının verilmesinde

58- Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır? 
A-) Yeşil ışıklı ok söndüğünde
B-) Işıklı ok yeşil yandığında
C-) Ana lamba yeşil yandığında
D-) Işıklı ok kırmızı yandığında

59- Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? 
A-) Bağlantı yolunda seyrederken
B-) Tek yönlü yollarda park ederken
C-) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D-) Tek yönlü yollarda duraklarken

60- Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 
A-) öndeki aracın geçilmesi
B-) şerit değiştirilmesi
C-) Aracın hızının artırılması
D-) Geçiş hakkı kuralına uyulması

61- Aşağıdaki araçların görev sırasında bir kavşakta karşılaşmaları halinde, ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 
A-) Cankurtaran
B-) itfaiye aracı
C-) Trafik hizmet aracı
D-) Sivil savunma aracı

62- şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 
A-) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B-) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
C-) 1 numaralı aracın kavşağa girmesini önlemelidir.
D-) Hızlanıp kavşağı terk etmelidir.

63- Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A-) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B-) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
C-) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D-) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüne yol vermesi

64- Yerleşim yerlerindeki tünel, köprü ve kavşaklara 5 metre mesafe içinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A-) Yavaşlamak
B-) Vites değiştirmek
C-) Duraklamak
D-) Durmak

65- Trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 
A-) 10
B-) 15
C-) 20
D-) 25

66- Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? 
A-) Dönüş ışıklar
B-) Park ışıkları
C-) Acil uyarı ışıklar
D-) Yakını gösteren ışıklar

67- Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? 
A-) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B-) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C-) Gidiş yönüne Göre en sağdaki şeritten seyretmek
D-) çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

68- "F" sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? 
A-) Tarım traktörü
B-) iş makinesi
C-) Motosiklet
D-) Minibüs

69- Araç bakımının düzenli ve bilinçli yapılması, aşağıdakilerden hangisine kesinlikle olumlu katkı sağlar? 
A-) Trafik yoğunluğunun azalmasına
B-) Temiz ve ucuz yakıt kullanılmasına
C-) çevre kirliliğinin azalmasına
D-) Ağır sanayinin yaygınlaşmasına

70- Gürültü kirliliği, insanları hangi açıdan ve doğrudan olumsuz etkiler? 
A-) Ekonomik
B-) Psikolojik
C-) Kalkınma
D-) Ulaşım

71- Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? 
A-) Dinamo
B-) Vites kutusu
C-) Motor
D-) Diferansiyel

72-  
A-) Emme zamanı
B-) Sıkıştırma zamanı
C-) Yanma zamanı
D-) Egzoz zamanı

73- Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? 
A-) Motorin
B-) Benzin
C-) Gaz yağı
D-) Alkol

74- Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı motorda soğutma sistemi parçasıdır? 
A-) Karbüratör
B-) Vantilatör
C-) Kondansatör
D-) Distribütör

75- Aşağıdakilerden hangisi kartelin görevidir? 
A-) Soğutma suyunu depolamak
B-) Ateşleme yapmak
C-) Yağı depolamak
D-) Motora ilk hareketi vermek

76- Hangisi dizel motorların yakıt sistemi elemanıdır? 
A-) Devirdaim pompası
B-) Fren merkez pompası
C-) Yağ pompası
D-) Besleme pompası

77- Hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? 
A-) Enjektör
B-) Yakıt filtresi
C-) Besleme pompası
D-) Enjeksiyon pompası

78- Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler? 
A-) Benzin filtresi
B-) Su filtresi
C-) Yağ filtresi
D-) Hava filtresi

79- Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? 
A-) Buji
B-) Krank mili
C-) Yakıt göstergesi
D-) Piston

80- Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlamak için yapılır? 
A-) Hava filtresinin temizlenmesi
B-) Benzin filtresinin temizlenmesi
C-) Yağ filtresinin temizlenmesi
D-) Radyatörün temizlenmesi

81- Dizel motorlu araçların egzozundan siyah duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Yakıt sisteminde hava vardır.
B-) Depodaki yakıt kirlenmiştir.
C-) Yakıt enjeksiyon pompası ayarsızdır.
D-) Karbüratör ayarı bozuktur.

82- Aşağıdakilerden hangisi marş sisteminin elemanıdır? 
A-) Marş motoru
B-) Alternatör
C-) Karbüratör
D-) Distribütör

83- Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? 
A-) Asit
B-) Saf su
C-) Antifriz
D-) Alkol

84- Aracı çalıştırılırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? 
A-) Endüksiyon bobininin yanması
B-) Far ampullerinin patlaması
C-) Akünün boşalması
D-) Alternatörün yanması

85- Marş yapıldığında "tık diye bir ses geliyor ve marş motoru çalışmayıp. korna da çalmıyorsa" muhtemel problem aşağıdakilerin hangisinde olabilir? 
A-) Aküde
B-) Rölanti devresinde
C-) Jikle devresinde
D-) Bujilerde

86- Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir? 
A-) Motorun erken ısınmasını sağlamak
B-) Düzgün ateşlemeyi sağlamak
C-) Yakıt tasarrufu sağlamak
D-) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek

87- Motor çalışırken, yağlamanın olup olmadığı nereden anlaşılır? 
A-) Yağ çubuğundan
B-) Yağ filtresinden
C-) Yağ göstergesinden
D-) Yağ kartelinden

88- Aşağıdakilerden hangisi vantilatörün görevidir? 
A-) Radyatördeki suyu ısıtmak
B-) Motor yağını ısıtmak
C-) Kalorifer suyunu ısıtmak
D-) Radyatördeki suyu soğutmak

89- Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı mo­torun hararet yapmasına sebep olur? 
A-) Devirdaim pompasının arızalanması
B-) Distribütör kapağının çatlak olması
C-) Bujilerin bozuk olması
D-) Marş motorunun bozuk olması

90- Motor çalışırken şarj lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Marş motoru arızalıdır.
B-) Alternatör arızalıdır.
C-) Far ampulleri yanmıştır.
D-) Fan motoru arızalıdır.

91- Aşağıdakilerden hangisi araçta, alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur? 
A-) Platin
B-) Akü
C-) Enjektör
D-) Sigorta

92- Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A-) Akü boşalmıştır
B-) Far kablo bağlantıları gevşektir.
C-) Akü kablo bağlantıları gevşektir.
D-) Marş kablo bağlantıları gevşektir.

93- Araca bağlanan römorkta, aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? 
A-) Sinyal
B-) Korna
C-) Far
D-) Hararet

94- Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? 
A-) Aracın hızlı kullanılması
B-) Ani ve sert kalkış yapılması
C-) Aracın yavaş kullanılması
D-) Park halinde viteste bırakılması

95- Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisine bakılır? 
A-) Antifriz kaçağına
B-) Asit kaçağına
C-) Elektrolit kaçağına
D-) Yağ kaçağına

96- Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar lastiğin hangi özelliğini belirtir? 
A-) Ebatlarını
B-) Havasını
C-) Sıcaklığını
D-) Yoğunluğunu

97- Aşağıdakilerden hangisi kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? 
A-) Motor ayarının bozuk olması
B-) Fren ayarının bozuk olması
C-) Vites kutusu ayarının bozuk olması
D-) Diferansiyel ayarının bozuk olması

98- Aşağıdakilerden hangisinin bozulması aracın direksiyon boşluğunun artmasına sebep olur? 
A-) Supap ayarının
B-) Rölanti ayarının
C-) Avans ayarının
D-) Direksiyon dişli kutusu ayarının

99- Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır? 
A-) Vites kutusu
B-) Diferansiyel
C-) Rot başları
D-) Şaft

100- Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir? 
A-) ilk bakım
B-) Yağ değişimi
C-) Supap ayarı
D-) Lastik bakımı

©Copyright 2003 - 2007 Aydın Sarı ve Oğulları Petrol Ürünleri İnşaat Tah Nak.Gıda ve Eğitim Öğr.San.Tic.Ltd.Şti.
 
VT Ads

Yasal Uyarı

Hosting Hizmetleri

[Geri Dön]